E-Mentorordningen

Billede af teksten mentor

HVAD GÅR E-MENTORORDNINGEN UD PÅ?

Blinde og svagsynede, som ønsker viden om uddannelses- og jobmuligheder, kan via IBOS' E-mentorordning komme i kontakt med blinde og svagsynede, som er integreret på arbejdsmarkedet og er villige til at dele deres erfaringer.

Alle mentorer deltager i ordningen på frivillig basis.

HVEM KAN BRUGE MENTORORDNINGEN?

Mentorordningen er kun for blinde og svagsynede.

HVAD SKAL MAN OVERVEJE, FØR MAN KONTAKTER EN MENTOR?

Hvilke spørgsmål vil du stille? (lav en liste)
Har du selv tjekket fakta viden om tilskud til hjælpemidler osv. andre steder?
Vi anbefaler at man orienterer sig på IBOS' hjemmeside.

HVILKE FORVENTNINGER ER DER TIL MENTOR?

Som mentor forventes det at man:
er imødekommende og ærlig
er god til at lytte
giver konstruktiv feedback
deler egne erfaringer og viden om uddannelse og arbejdsmarked. F.eks. i forhold til jobsøgning, præsentation af synshandicap, forholdet til kolleger, hjælpemidler, hvordan løses konkrete arbejdsopgaver, transport etc.

Hvis man som mentor får spørgsmål, man ikke kan svare på, kan man til hver en tid henvise til IBOS for videre vejledning og rådgivning.

Som mentor kan man til enhver tid holde pause. IBOS sørger så for, at mentor fjernes fra listen og ikke modtager henvendelser i en aftalt periode.

HVORDAN FOREGÅR KONTAKTEN?

Den første kontakt mellem mentor og mentee går gennem IBOS.
Mentorerne finder man på en liste under "find mentor".
Når man har fundet en mentor, udfylder man formularen på hjemmesiden.
IBOS kontakter herefter mentor, der skriver til mentee, når vedkommende har modtaget henvendelsen.
Som mentor forpligter man sig på at svare på eventuelle henvendelser indenfor 3 dage.
I situationer hvor det ikke er muligt at nå, vil vi henstille til at mentor sender en bekræftelse på at e-mailen er modtaget og informerer om, hvornår henvendelsen besvares.
Mentee får derefter mulighed for at kontakte mentor direkte via e-mail.
Det er op til mentor, hvordan den fremtidige kontakt skal foregå.
Det er også mentor, der bestemmer hvornår mentorforholdet skal ophøre.

HVORDAN BLIVER MAN MENTOR?

Ved at udfylde formularen under "bliv mentor". IBOS sender herefter et spørgeskema, der skal udfyldes med oplysninger om uddannelses- og arbejdserfaring, synsstatus m.m.

Kontakt

Helle Holmsgaard

Helle Holmsgaard

Studievejleder
Tlf.: 39 45 23 63