Digital tilgængelighed - vi tilbyder rådgivning og kurser

Foto af et tastatur med store bogstaver

Vi bliver mere og mere digitale, både i vores arbejds- og privatliv. Det betyder, at det er vigtigt at have fokus på digital tilgængelighed. Derfor er det også et krav, at offentlige myndigheders hjemmesider og mobilapplikationer er tilgængelige.

IBOS kan hjælpe jer med at skabe løsninger, der har brugerne i fokus, er teknisk tilgængelig, og samtidigt logiske, intuitive og læsevenlige uanset om brugerne anvender hjælpemidler eller ej. IBOS er specialiseret i mennesker med nedsat syn, deres værktøjer, hjælpemidler og problematikker, men vi har stort fokus på alle borgergrupper i direktivet og laver løsninger der tilgodeser alle med behov. 

IBOS er eksperter i digital tilgængelighed

På Instituttet for Blinde og Svagsynede er vi eksperter i digital tilgængelighed. Vi har både erfaring på et overordnet niveau og på brugerniveau.

Overordnet niveau: Vi kender love, regler og standarder.  
Brugerniveau: Vi har fokus på alle brugergrupper med behov i vores arbejde med tilgængelighed. Og derudover har vi som bonus vores erfaringer med de værktøjer som mennesker med synsnedsættelser anvender i hverdagen og i arbejdslivet, som giver et synligt indblik i virksomhedernes digitale udfordringer.  

Det gør, at vi har et unikt billede af, hvordan digital tilgængelighed påvirker mange mennesker, og hvordan man kan arbejde med at øge den digitale tilgængelighed.

KURSER OG TILBUD

Mangler din organisation viden om et bestemt emne?

IBOS udvikler særlige kurser, oplæg og workshops inden for områderne digital tilgængelighed, tilgængelig dokument- og materialeproduktion, kompenserende teknologier og meget mere.

Her er lidt inspiration til hvad vi kan tilbyde.

 • Lej din egen specialist – en halv eller hel dag
  Book vores specialist til at on-site-teste alle jeres løsninger - med skærmlæser og/eller forstørrelse. 

 • Få rådgivning i at skrive og udarbejde en tilgængelighedserklæring
  Det er et lovkrav at alle offentlige organisationser skal have en tilgængelighedserklæring liggende på deres hjemmesider pr. 23.9.2020

 • Digital tilgængelighed generelt

 • Tilgængelighedsrapport
  Vi kan levere en analyse, struktureret ud fra WCAG 2.1 i overskuelige punkter, så det er nemt for dig at arbejde videre og udbedre fejlene. 

 • Tilgængelighed i brugerhøjde
  Få kendskab til de værktøjer og programmer mennesker med synsvanskeligheder bruger for at gå på hjemmesider og læse dokumenter, fx forskellige svagsynsprogrammer, skærmlæsere og punktapparater.

 • Lær selv at teste det mest basale med en skærmlæser
  Få indblik i en håndfuld genvejstaster, så du selv kan teste det basale med NVDA skærmlæseren.

Ring og hør mere...

 

 

Kontakt

Ole Guldberg

Ole Guldberg

IKT-konsulent
Tlf.: 39 45 23 52

5 gode grunde til at kigge på tilgængelighed

 • Større kundekreds - 20 % af befolkningen har behov for tilgængelige løsninger
 • Bedre brugervenlighed, der skaber øget kundetilfredshed
 • Bedre resultater på søgemaskiner som fx Google
 • Vær på forkant - det er et lovkrav for offentlige organisationer, kravet vil på sigt også gælde private
 • Styrk jeres CSR-profil og vis samfundssind