Digital tilgængelighed - vi tilbyder rådgivning og kurser

Foto af et tastatur med store bogstaver

Vi bliver mere og mere digitale, både i vores arbejds- og privatliv. Det betyder, at det er vigtigt at have fokus på digital tilgængelighed. Derfor er det også et krav, at offentlige myndigheders hjemmesider og mobilapplikationer er tilgængelige. Du kan læse om loven hos Digitaliseringsstyrelsen her: digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/).

Instituttet for Blinde og Svagsynede er eksperter i digital tilgængelighed

På Instituttet for Blinde og Svagsynede er vi eksperter i digital tilgængelighed. Vi har både erfaring på et overordnet niveau og på brugerniveau.

Overordnet niveau: Vi kender love, regler og standarder.
Brugerniveau: Vi har erfaringer med de værktøjer som mennesker med synsnedsættelser anvender i hverdagen og arbejdslivet.

Det gør, at vi har et unikt billede af, hvordan digital tilgængelighed påvirker mange mennesker, og hvordan man kan arbejde med at øge den digitale tilgængelighed.

Vil du vide mere om digital tilgængelighed?

Hvis du medtænker digital tilgængelighed, så er det en god måde at øge den digitale tilgængelighed for en gruppe mennesker, der ellers kan opleve vanskeligheder, når de skal besøge hjemmesider og mobilapplikationer. Samtidig bliver dit website eller din applikation også mere brugervenlig. Og derved giver du et boost til produktiviteten for alle. Hvis du vil vide noget om digital tilgængelighed, så kan du altid kontakte IBOS’ tilgængelighedsteam.

Du kan få viden om nedenstående og meget mere:

  • Digital tilgængelighed generelt
  • Vejledning til hvordan du kan arbejde videre med og gøre det endnu bedre med den digitale tilgængelighed
  • Viden om hvordan loven påvirker dit website eller din applikation
  • Viden om hvad en tilgængelighedserklæring er
  • Indblik i hvilke værktøjer mennesker med synsvanskeligheder anvender

Kontakt

Ole Guldberg

Ole Guldberg

IKT-konsulent
Tlf.: 39 45 23 52
Logo af Københavns Kommune