CCTV-afprøvning

Foto af en CCTV
CCTV-afprøvningBeskrivelse
målgruppeBorgere i København med alvorligt nedsat syn, der ikke kan opnå et funktionelt syn ved nærarbejde med hovedbåren og håndholdt optik, fx til læsning.
lovgivningLov om Social Service §112
normeret varighedOp til 2 timers afprøvning på Instituttet samt op til 2 timers instruktion i hjemmet.
Indhold og formålFormålet er at borgere med alvorlige synsnedsættelser, der ikke kan opnå et funktionelt syn ved nærarbejde med specialoptik, bliver i stand til at udføre nærarbejde, f.eks. læsning, skrivning og personlig pleje ved brug af CCTV. 

En ergoterapeut forestår afprøvningen af CCTV med udgangspunkt i borgerens synsproblematik, borgerens formåen og de næropgaver borgeren ønsker at varetage. Afprøvningsrapporten sendes til kommunen. Man kan få instruktion i brug af CCTV i hjemmet ved bevilling. 

Efter at CCTV'et er installeret i hjemmet, geninstrueres borgeren i teknik ved brug af apparatet med relevante indstillinger. Derudover instrueres borgeren i at sidde ergonomisk hensigtsmæssigt.

Kontakt