Akuttjenesten

Foto af en telefon, hvor IBOS er et nummer på speed dial
Akuttjenesten Beskrivelse
Varighed En akutsamtale er i udgangspunktet en telefonisk samtale med en psykolog, der varer omkring en time.

AnsvarligePsykolog Anne-Sofie Lind Jensen
Psykolog Maria Krøl
Socialrådgiver Birtinna Jensen

Målgruppe
  • Personer med et akut opstået synstab, der svarer til en synsstyrke på 6/60 eller derunder, eller en synsfeltindskrænkning på 20 grader eller mindre. 
  • Svagsynede der pludseligt mister synet helt.
  • Personer, der har synsvanskeligheder som følge af hjerneskade og som har væsentlige problemer med at anvende synet.
Formål & IndholdAkuttjenesten yder akut støtte til borgere med pludseligt opstået synsnedsættelse. Der ydes ligeledes rådgivning til pårørende og personale på hospitalet, hvis der skulle være behov for dette.

Akuttjenesten yder telefonisk bistand i form af:
  • En krisesamtale med patient og eventuelle pårørende
  • Rådgivning og vejledning omkring sociale forhold. 
  • Praktisk synsvejledning
  • Henvisning til lokal synsrådgivning samt Dansk Blindesamfund     
Henvisning

Hospitalet henviser til akuttjenesten med aktuelle oplysninger om visus og diagnose fra øjenlæge. Akuttjenestens psykologer ringer til borger indenfor fem hverdage. Hvis borger er erhvervsaktiv tilbydes ligeledes opkald fra socialrådgiver.
I særlige tilfælde vil der efter en psykologfaglig vurdering tilbydes yderligere besøg af psykolog.

 

Kontakt os på akuttelefonen 28 49 01 69 eller 39 45 25 45.

 

 

Kontakt

Akuttelefonen: 28 49 01 69
eller via IBOS' hovednummer 39 45 25 45.

Mail: ibos@kk.dk

Læs mere...

Magasinet "Værn om Synet" har i to artikler interviewet Agnete Thage-Jørgensen fra Akuttjenesten om akut opstået blindhed og Akuttjenestens arbejde.

Læs artiklen "AKUT BLINDHED - en forfærdende realitet for nogle øjenpatienter"