Akuttjenesten

Foto af en telefon, hvor IBOS er et nummer på speed dial
Akuttjenesten Beskrivelse
Varighed En akutsamtale varer en til to timer.
AnsvarligePsykolog Elsebeth Mortensen
Psykolog Anne-Sofie Lind Jensen
Socialrådgiver Mette Vagner Dalby
Målgruppe
  • Personer med et akut opstået synstab, der svarer til en synsstyrke på 6/60 eller derunder, eller en synsfeltindskrænkning på 20 grader eller mindre. 
  • Svagsynede der pludseligt mister synet helt.
  • Personer, der har synsvanskeligheder som følge af hjerneskade og som har væ-sentlige problemer med at anvende synet.
Formål & IndholdAkuttjenesten yder akut støtte til patienter, pårørende og personale på hospitalet, når en patient har fået en pludseligt opstået synsnedsættelse.

Akuttjenesten yder bistand i form af:
  • En krisesamtale med patient og eventuelle pårørende
  • Rådgivning og vejledning omkring sociale forhold. Mennesker over 65 år tilbydes telefonisk rådgivning.
  • Praktisk synsvejledning
  • Henvisning til lokal synsrådgivning    
Henvisning

Hospitalet henviser til akuttjenesten med aktuelle oplysninger om visus og diagnose fra øjenlæge. Når patienten selv eller pårørende henvender sig, indhenter vi øjenoplysninger.

 

Akuttjenesten rykker derefter ud efter nærmere aftale indenfor fem hverdage. I særlige tilfælde med kortere varsel.

 

Kontakt os på akuttelefonen 28 49 01 69 eller 39 45 25 45.

 

 

Kontakt

Akuttjenesten

Tlf. 39 45 25 45 eller  

Mobil 28 49 01 69

Mail: ibos@remove-this.sof.kk.dk

Læs mere...

Magasinet "Værn om Synet" har i to artikler interviewet Agnete Thage-Jørgensen fra Akuttjenesten om akut opstået blindhed og Akuttjenestens arbejde.

Læs artiklen "AKUT BLINDHED - en forfærdende realitet for nogle øjenpatienter"

Logo af Københavns Kommune