Rådgivning

IBOS er Danmarks nationale kompetencecenter indenfor syn og rehabilitering og rådgiver derfor dagligt borgere, kommuner og pårørende fra hele landet.
I denne menu kan du læse om, hvilke former for rådgivning, vi kan tilbyde.

Billede af IBOS' forplads

Den mest specialiserede specialrådgivning er samlet under VISO. IBOS er en del af det samlede nationale netværk under VISO og yder specialrådgivning til borgere, fagfolk og pårørende.

Billede af en iPad, men svagsynsindstillinger

IBOS' IKT-konsulenter er eksperter i informations- og kommunikationshjælpemidler som iPhone, JAWS, e-bogslæsere. De rådgiver og svarer på spørgsmål om IKT.

Foto af en telefon, hvor IBOS er skrevet ind på speed dial

Akuttjenesten tilbyder støtte til patient, pårørende og personale på hospitalet, når en patient har fået et pludseligt opstået synshandicap.

Billede af et par briller

IBOS' socialrådgivere tilbyder gratis vejledning til alle, der har brug for konkret rådgivning eller generel viden om blinde og svagsynede.

Billede af mobilitystokke

Studievejlederen yder vejledning og rådgivning til studerende på videregående uddannelse samt rådgivning til pårørende, uddannelsesinstitutioner, vejledningscentre og kommuner.

Billede af undervisning ved CCTV

IBOS' Læsekonsulenter afklarer den enkeltes læsesituation og behov for læsehjælpemidler.

Foto af tre personer i dialog med hinanden

Læs mere om vores rådgivningsforløb, der hjælper borgere med nedsat syn til at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

CCTV-apparat

Læs om CCT-afprøvning for borgere i København med alvorligt nedsat syn.

Billede af en gruppe unge i IBOS have

IBOS' ungekonsulenter har til opgave at støtte den lokale rådgivning og vejledning af unge blinde og svagsynede, der udover synshandicap også har sociale og personlige problemer

Billede af mor og barn

IBOS' børnefamiliekonsulent tilbyder rådgivning, vejledning og støtte til forældre med synshandicap og deres børn.

Billede af en undervisningssituation på IBOS

Læs mere om IBOS' mentorer, ansøg om at få en mentor eller bliv mentor selv

Foto af en taktil globus

IBOS rådgiver om og arbejder med taktile materialer til job og undervisning for mennesker med nedsat syn.