IBOS' Venskabsforening, IBOS' venner

Ung mand med et synshandicap på en klattrevæg.

IBOS' Venner blev oprettet d. 19.december 2018 med det formål at skabe sociale projekter og arrangementer for og med IBOS’ brugere og andre med tilknytning til IBOS.

Foreningen skal også kunne søge midler fra fonde, sponsorater til at udvikle aktiviteter og dække nødvendige udgifter. Foreningen skal ligeledes arbejde for at rekruttere frivillige og skabe kontakter til andre organisationer, foreninger og private, som kan være med til at skabe bånd mellem IBOS’ brugere og lokalsamfundet og andre mødesteder for IBOS’ brugere.

FORENINGENS ORGANISERING 

Foreningen består af en valgt bestyrelse:

Helge Krohn, Formand
Christian Gylche, Næstformand
Lis Arrhenius: Kasserer
Inger Svensson
Susanne Vestergaard
Mohammed Al-Saadi
Flemming Berthelsen

Kontakt bestyrelsen: ibosvenner@remove-this.hotmail.com 

Der er tilknyttet en frivilligkoordinator, som skal understøtte foreningens arbejde og hjælpe med at søge projektmidler til aktiviteterne.

Pt. arbejder foreningen på at få udviklet en række forskellige aktiviteter:

Cykling - vind i håret. Vi søger penge til en PAR-cykel og frivillige cykelpiloter

Kulturelle aktiviteter - Samarbejde med teatre og museer om formidling af kulturelle aktiviteter og ansøgning om midler til synstolkning

Fællesspisning - rekruttering af frivillige til fællesspisning og sociale arrangementer inden fællesspisningen

Café/ klub for IBOS' brugere

Kom gerne med gode ideer og støt op om det gode arbejde i foreningen!  

Kontakt

Benedikte Luggin

Benedikte Luggin

Projekt- og udviklingsmedarbejder
Tlf.: 24 23 29 52
Logo af Københavns Kommune