IBOS' Venskabsforening, IBOS' venner

Ung mand med et synshandicap på en klattrevæg.

IBOS' nye venskabsforening blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 19.december 2018, hvor der blev valgt en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Foreningen fik navnet IBOS' venner.  På denne side vil der snarest fremgå referat fra generalforsamling og informationer fra det første bestyrelsesmøde som afholdes i slutningen af januar. Vi glæder os meget til at komme i gang med at planlægge aktiviteter i foreningen sammen med bestyrelsen.

Så hold øje med siden. 

OM FORENINGEN

IBOS' Venner er blevet oprettet med det formål at skabe sociale projekter og arrangementer for og med IBOS’ brugere og andre med tilknytning til IBOS. Der er behov for en forening bestående af brugere, pårørende og andre, som kan være med til at identificere behov og ønsker til nye aktiviteter for alle IBOS’ forskellige målgrupper. Foreningen skal også kunne søge midler fra fonde, sponsorater til at udvikle aktiviteter og dække nødvendige udgifter. Foreningen skal ligeledes arbejde for at rekruttere frivillige og skabe kontakter til andre organisationer, foreninger og private, som kan være med til at skabe bånd mellem IBOS’ brugere og lokalsamfundet og andre mødesteder for IBOS’ brugere.

FORENINGENS ORGANISERING 

Foreningen består af en valgt bestyrelse. Der er tilknyttet en frivilligkoordinator, som skal understøtte foreningens arbejde og hjælpe med at søge projektmidler til aktiviteterne.

Kontakt

Benedikte Luggin

Benedikte Luggin

Projekt- og udviklingsmedarbejder
Tlf.: 24 23 29 52
Logo af Københavns Kommune