Om IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede

Foto af IBOS logo

Om IBOS

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med nedsat syn.

IBOS tilbyder rådgivning, udredning, individuelt tilrettelagte rehabiliteringstilbud, bo-træning og bo-ophold, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, undervisning og uddannelse for borgere med synsnedsættelse eller blindhed.

Derudover rummer IBOS’ undervisningstilbud også en lang række uddannelser og kurser for synsprofessionelle samt synsmoduler på den pædagogiske diplomuddannelse i samarbejde med UC Syddanmark, hvor IBOS er ansvarlig for fagindhold, pædagogiske læremål og undervisning.

IBOS’ rådgivning- og udredningsforløb, Syn & beskæftigelse, hjælper blinde og svagsynede med at fastholde job eller komme ind på arbejdsmarkedet.

IBOS’ studievejledning hjælper elever og studerende samt undervisere, UU-vejledere og andre med at støtte blinde og svagsynede i at gennemføre en uddannelse. IBOS samarbejder med Ministeriet for Børn og Undervisning om udlevering af SPS-pakker til blinde og svagsynede studerende (SPS = Specialpædagogisk Støtte).

IBOS har derudover en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge blinde og svagsynede.

IBOS samarbejder og deler lokaler med Kennedy Centrets Øjenklinik (tidligere Statens Øjenklinik).

I IBOS’ Hjælpemiddeludstilling kan alle interesserede se, prøve og få rådgivning om alle former for hjælpemidler til blinde og svagsynede.

IBOS har som nationalt center en forpligtelse til at udvikle, dokumentere og formidle den nyeste faglighed på synsområdet.

IBOS deltager derfor i både danske og internationale faglige fællesskaber og projekter, ligesom IBOS afholder konferencer, foredragsvirksomhed og kursusaktivitet for fagprofessionelle, både individuelle og teambaserede, herunder også kurser for sagsbehandlere, pleje- og sundhedsprofessionelle hjælpemiddelinstruktører m.v.

Derudover repræsenterer IBOS synsfagligheden i tværsektorielle fora herunder i særdeleshed i forhold til rehabilitering, ICF, synspædagogik og informations- og kommunikationsteknologi.

HISTORIE

Det første blindeinstitut i Danmark blev oprettet som en privat institution på Østerbro i København i 1811.

1858 overtog staten driften af "Det Kongelige Blindeinstitut". Blindeinstituttet var fra begyndelsen en totalinstitution, der rummede alle nødvendige funktioner for at man kunne leve sit liv der - skolegang, værksteder til uddannelse af håndværkere, øvelokaler til musikere, køkken, sovesale, opholdsstuer, gymnastik bibliotek, punkt-trykkeri, administration, linnedafdeling og tjenesteboliger til de ansatte.

I løbet af det 20. århundrede voksede behovet for nye og bedre faciliteter, samtidig med at det var umuligt at modernisere den gamle fredede bygning.

Derfor byggede man et helt nyt institut på Rymarksvej i Hellerup, som stod klar til indflytning i 1968. Nu hed det Statens Institut for Blinde og Svagsynede.

Udover svømmehal, gymnastiksal og orgelhus blev der oprettet kurser og uddannelser i den spirende EDB-teknologi. Til gengæld forsvandt klassiske uddannelser som kurvemager og børstenbinder.

I 1980 blev den statslige særforsorg udlagt til amterne og i den forbindelse kom Instituttet til at høre under Københavns Kommune. Samtidig skiftede navnet til Instituttet for Blinde og Svagsynede.

ANSATTE

Der er omkring 130 ansatte på IBOS fordelt på en lang række fagområder. Vi har socialpædagoger, pædagoger, fysioterapeut, ergoterapeuter og ADL- og mobilityinstruktører, musiklærere og værkstedsledere, massører, undervisere, it-instruktører, psykologer samt en neuropsykolog og psykiater, studievejledere, arbejdsmarkedskonsulenter samt socialrådgivere. Herudover er der chauffører, pedeller, administration samt køkkenpersonale, der sørger for mad og servering for kursister, beboere, ansatte og gæster.

Fælles for dem alle er, at de har specialiseret sig i at arbejde med blinde og svagsynede inden for deres felt, og at de arbejder i tværfaglige teams, hvor man trækker på hinandens faglige ressourcer.

ICF

IBOS har siden 2009 arbejdet med at implementere ICF i både tankesæt, arbejdsgange og dokumentation. ICF projektet blev afsluttet i november 2012.

ICF står for "International Classification of Functioning, Disability and Health" og er en klassifikation udviklet WHO med henblik på at tilbyde en referenceramme til beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse.

ORGANISATION

IBOS er et nationalt center under Københavns Kommune.
Marie Fasmer er konstitueret centerchef.

IBOS er inddelt i tre afdelinger:
Rådgivning, konstitueret afdelingschef Kenneth Hartmann
Bo, Læring & Samvær, afdelingschef Jarle Jellestad.
Administration & Service, afdelingschef Silas Balder Erichsen