Portræt af Peter Rodney

INKLUSIONSARBEJDE I MERE END 30 ÅR

Peter Rodney er IBOS' psykolog, ungekonsulent og inklusionskonsulent. Og han er en travl mand. Han er koordinator for en række nationale og internationale netværk, han har de sidste 25 år været censor, når nye lærere og pædagoger skal til eksamen i psykologi og socialpædagogik, og han er næstformand i bestyrelsen for ICEVI (International Council for Education of People with Visual Impairment) der beskæftiger sig med uddannelse og rehabilitering af mennesker med synshandicap.

Han er evaluator for EU-kommissionen og bliver jævnligt hentet til Bruxelles, hvor han i samråd med en række andre eksperter på området skal vurdere projektansøgninger fra hele Europa inden for handicap, rehabilitering og inklusion. Han underviser fagpersoner både på IBOS' uddannelser for synsprofessionelle og rundt omkring i landet, f.eks. når lærere og pædagoger har brug for redskaber og viden i forbindelse med inklusion af børn og unge med synshandicap.

Og han er den, man ringer til, når børn og unge med synshandicap mistrives og har brug for at tale med en, der forstår, hvad det hele handler om, og ikke mindst, hvordan de har det. Uanset hvor i landet, de befinder sig, så kommer Peter forbi og hjælper dem med at håndtere deres problemstillinger og til at se hvilke muligheder, de har i livet.

Fokus på det, der gør mest ondt

Nu er Peter Rodney så også blevet udpeget som medlem af Børne- og Undervisningsministeriets nye praksis- og videnspanel. Et panel, der skal bistå det lige så nye Nationale Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning.

Han blev indstillet til panelet af Danske Handicaporganisationer.
"Jeg synes det er spændende, at DH indstillede en psykolog. De kunne også have indstillet en hjælpemiddelkonsulent, men de valgte at sætte fokus på det indre - det der gør mest ondt: Det at være inkluderet og føle sig til overs og have det rigtig svært," fortæller han.

Og det er noget, han ved rigtig meget om, det med at være inkluderet og have det svært. Peter Rodney har nemlig arbejdet med inklusion af børn og unge med særlige behov i mere end 30 år.

Først som lærer på specialskoler i 1980erne for autister, børn med multiple handicap og/eller generelle indlæringsvanskeligheder.
"Der trådte jeg mine barnesko og fik kendskab til både det teoretiske og praktiske arbejde med inklusion," siger han.

Senere underviste han på seminarier og på speciallæreruddannelsen på DPU, uddannede sig til psykolog og arbejdede bl.a. i ungdomspsykiatrien Nordvang og som psykolog på Synscenter Refsnæs, inden han kom til IBOS for 17 år siden.

Negativt incitament til inklusion

Peter Rodney ser det nye Nationale Ressourcecenter og tilhørende praksis- og videnspanel som et fantastisk initiativ. Og som meget nødvendigt.
"Det primære i mit psykologarbejde er kontakten til de enkeltintegrerede børn og unge med synshandicap. Altså dem, der er inkluderede eller i inklusive miljøer. Og det er der, jeg har fået indblik i inklusionsproblematikkerne," fortæller han.

"Som jeg ser det, er det først og fremmest et problem, at primærpersonerne - lærere, pædagoger og andre frontlinjemedarbejdere - mangler de rette kompetencer. De mangler handicapspecifik viden, de mangler viden om arbejdet med inklusive processer og metoder, og de mangler kompetencer i relationsarbejde, her tænker jeg især på forældrene.

Vi ser ofte, at forældres holdninger til deres børns muligheder og ikke-muligheder kan være lige så invaliderende som selve handicappet.

Det er også et stort problem, at den måde vi har organiseret os på i Danmark, i sig selv er en hæmsko for gode resultater med inklusion: Regionerne har nogle opgaver og kommunerne har nogle andre, og de kæmper om økonomien.

Men kampen om hvilken lomme, der skal betale, er med til at ekskludere de her børn. Det er dræbende for inklusionen, når en skole har et negativt incitament til at inkludere en blind elev, fordi man kan se, at det kommer til at koste at sende lærere på kursus, købe taktile materialer osv." fastslår han.

"Men det er positivt, at staten nu går ind og påtager sig opgaven med at hjælpe kommunerne og skolerne med inklusionsopgaverne, så de ikke skal stå helt alene med problemerne.

Og jeg håber at jeg selv, gennem det nye praksis- og videnpanel, kan være med til at gøre tingene bedre," lyder det fra Peter Rodney

Logo af Københavns Kommune