GODE RÅD TIL SAGSBEHANDLERE I KOMMUNEN, DER MØDER EN NYBLIND

Tekst: Gode råd

Tina Olsen, der er teamleder for socialrådgiverne på IBOS, deler her nogle gode råd til kommuner og fagpersoner, der skal rådgive, vejlede eller støtte en nyblind i at få et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. 

  • Det tager tid at lære at leve med et synshandicap: Det er ikke en simpel opgave at lære at leve med blindhed eller stærkt nedsat syn. Alt vi kender fra dagligdagen skal læres: mobilty-træning, så man kan komme rundt ude og inde, at lave mad, købe ind m.m. Det skal der tages højde for i det forløb, man planlægger med den nyblinde. Husk i denne forbindelse også, at IBOS har flere forløb for nyblinde.
  • Der skal flere indsatser i spil: For at en nyblind skal få succes med at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv, så skal der sættes flere indsatser i gang – parallelle forløb. Hvis der for eksempel kun er et isoleret fokus på en beskæftigelsesindsats eller et isoleret fokus på, at den nyblinde skal lære kompenserende teknikker, så kan det ofte blive nogle meget lange forløb, der mislykkes.
  • Hav fokus på feedback: Et synshandicap kan også være et kommunikationshandicap. Som nyblind kan man opleve misforståelser, da man ikke længere kan opfange non-verbal kommunikation, som mimik og kropssprog. Det kan give anledning til misforståelser for eksempel på en arbejdsplads. Så en beskæftigelsesindsats kan med fordel have fokus på, at der skal arbejdes med struktureret feedback sammen med den nyblinde. I den forbindelse bør der også fokuseres på sociale kompetencer.
  • Fokus på arbejdsopgaver: I en beskæftigelsesindsats skal der være fokus på arbejdsopgaver, som er forenelige med et synshandicap. Og at der er de nødvendige kompenserende hjælpemidler på arbejdspladsen. For eksempel kan praktisk hjælp, ledsagerordning og personlig assistance være afgørende, for at en person med synshandicap kan blive integreret på arbejdsmarkedet. 
  • Husk det kræver mange kræfter at lytte: Det er vigtigt at være opmærksom på, at mennesker blindhed konstant skal lytte for at orientere sig. Når man er i bussen kan man for eksempel ikke sidde og slappe af, da man måske skal tælle stop osv. 
  • Ingen fri bevægelighed ude: Det er vigtigt at vide, at mennesker med blindhed lærer at gå ruter. Man kan ikke pludseligt beslutte sig for at tage et nyt sted hen uden at have lært at gå ruten med sin stok eller førerhund.
  • Få gavn af IBOS’ ekspertise, hvis I er i tvivl: Kontakt IBOS’ arbejdsmarkedkonsulenter, hvis I har spørgsmål eller er i tvivl om noget i forbindelse med en konkret borger. En arbejdsmarkedkonsulent kan tage ud på en given arbejdsplads for at rådgive og anbefale synsfaglige løsninger på opståede problemer, skånehensyn og forventninger på arbejdspladsen. Arbejdskonsulenterne kan også bidrage med at undersøge den lediges faglige og personlige ressourcer og udarbejde en realistisk jobprofil. Ligesom de kan lave et individuelt forløb, der støtter og coacher i hele processen, lige fra afklaring og praktik til man er i job. Kontakt Lise Plagborg på tlf. 39 45 25 65 eller skriv til AB9R(at)remove-this.sof.kk.dk. Det er også muligt at få gratis rådgivning hos IBOS' socialrådgivere. Man kan ringe alle hverdage mellem kl. 12-14 på tlf. 39 45 25 45.

 

 

 

Logo af Københavns Kommune