"Det er vigtigt at følge med"

Foto af to kvinder set bagfra. De kigger på en skærm, hvor der står "Tryk på firkant"

En kommunikationsapp, der giver stemme til børn, som ikke kan tale. En Daisy-afspiller med indbygget kamera og øjenstyring. En interaktiv borgerguide.

Det er eksempler på de nye produkter, der blev præsenteret på dette års IKT-Messe & Konference, som fandt sted i begyndelsen af september.

Deler erfaringer og eksperimenter

Årets arrangement bød også på oplæg og workshops om kommunikation, specialundervisning, velfærdsteknologi og syn, hvor landets eksperter og institutioner fremlagde viden og udviklingsarbejde.

For eksempel holdt Ragnhild Engen, Master i IKT og læring fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi oplæg om Nem kommunikation, som er en totalteknologisk løsning, der hjælper borgere med demens eller senhjerneskade at huske hverdagens opgaver. Minspeak, som er en talemaskine til elever uden sprog, er blevet prøvet i praksis på Nørrebjergskolen, og kommunikationslærer Rikke Koch-Poulsen delte skolens erfaringer.

Daniel Gartmann, IKT-konsulent fra IBOS, viste sin video om tilgængelighed på androidtelefoner, som han mener, er ved at blive et alternativ til iPhone. Og nonprofit-virksomheden Living IT Lab holdt oplæg om den nye Nem Info-app, der sammen med den ligeledes nye iBeaconteknologi giver information på rette sted og tidspunkt i og omkring bygninger i Danmark.

Nordiske deltagere

I år trak konferencen ikke kun danske gæster men også deltagere fra Færøerne og Island.
”Det er vigtigt at følge med i, hvad der sker i Norden og skabe faglige kontakter,” siger Hrönn Birgisdottir, der til hverdag arbejder som ergoterapeut og IKT-konsulent på The National Institute for the Blind, Visually Impaired, and Deafblind i Island.

Det er første gang, hun deltager i konferencen, og hun har fået et fint udbytte.

”Vi har ikke de samme muligheder i Island, så det er vigtigt for mig både at høre de faglige oplæg, se udstillingen, tale med leverandører og sælgere af de produkter, som vi bruger i hverdagen og derved få personlige relationer,” siger Hrönn Birgisdottir.

Velkendte hjælpemidler kan stadig overraske

Borgere og fagprofessionelle deltagere fik messeområdet til at summe af liv, mens de drøftede og prøvede forskellig teknologi.

På IBOS’ stand blev der inviteret til at konkurrere. IKT-konsulent Michael Christensen instruerede deltagerne foran en skærm med 10 ganges Zoomtekst-forstørrelse. ”Find vej med Rejseplanen,” lød den umiddelbart simple opgave.

Men det er ikke så nemt, når skærmen på grund af forstørrelsen kun viser en procent af Rejseplanens side, og billedet domineres af en insisterende, gul pil og et indtastningsfelt, hvor der står ’Fra’.

”Det er en øjenåbner at prøve programmerne. Mange af deltagerne bliver overraskede, for eksempel sagsbehandlere, der kender programmet Zoomtekst og bevilliger det til borgere. Her kan de opleve, hvor svært det egentlig er at bruge. De bliver klar over vigtigheden af, at man også får undervisning i at bruge programmet. Konkurrencen viser, at alt ikke er normaliseret, bare fordi man har fået bevilliget Zoomtekst,” siger Michael Christensen.


Læs artikel fra Folkeskolen om hovedtaleren på årets IKT-Messe & Konference, direktøren for Center for Offentlig Kompetenceudvikling, på dette link.

IKT-Messe & Konference afholdes næste gang i marts 2017.

 

 

Logo af Københavns Kommune