TO NYE LINJEFAG PÅ IBOS’ STU: DE UNGE SKAL HA’ EN PÅ OPLEVEREN

STU-studerende på musiklinjen

På IBOS’ Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), går de nye linjer musik & oplevelser hånd i hånd med at være sammen med andre mennesker. Det kræver sociale kompetencer. Og sociale kompetencer er netop et fokusområde i uddannelsen.

IBOS’ STU er for unge med blindhed eller nedsat syn i kombination med andre funktionsnedsættelser. De fleste unge på STU har behov for at arbejde med deres sociale kompetencer. Netop det er rammen for STU’en og de to nye linjefag. 

NYE STU-LINJER MED FOKUS PÅ ELEVERNES INTERESSER

- Det nye er, at IBOS har valgt at dele STU’en op i to linjer, hvor vi prøver at imødegå de unges interesser. En musiklinje og en oplevelseslinje. Alle eleverne har synskompenserende undervisning og bevægelsesfag, og de fleste har også et eller to boglige fag i løbet af ugen. De resterende fag vedrører deres linjefag, fortæller Inger Rydal, der er lærer på STU’en på IBOS, og fortsætter:

- Fælles for begge linjer er, at det er rigtigt vigtigt for vores elever, at der bliver arbejdet med sociale kompetencer. Når man har en synsnedsættelse er det blandt andet svært at aflæse visuel kommunikation. Og behovet bliver forstærket, fordi de også har andre udfordringer, for eksempel autisme eller ADHD.

Teamleder og lærer Ditte Lise Juul Pedersen supplerer:

- Vi har jo fokus på, at eleverne arbejder med sociale kompetencer i næsten alt det, vi beskæftiger os med. For alt er sat ind i en kontekst, hvor vi arbejder med, at de skal udvikle sig personligt og socialt. Og de to ting hænger sammen. Det er ikke altid, at det er selve faget i sig selv, der er målet, men nærmere alt det andet, der også sker rundt om. 

Inger Rydal supplerer:

- Ja, og det sociale skal jo fungere, hvis man skal videre i livet og fx være en del af et socialt fællesskab. Og vores unge er ekstra sårbare, siger Inger Rydal, og Ditte Lise Juul Pedersen tager over:

- De fleste af de unge har ikke tidligere været en del af et forpligtende fællesskab, hvor man skal tage hensyn til hinanden, og hvor man kan være nødt til at tilsidesætte egne behov. Sociale kompetencer handler jo også om, at man nogle gange skal gøre noget, som man ikke umiddelbart har lyst til, og som kan være svært på den korte bane, men givtigt på den lange. De unges manglende erfaringer med et fællesskab gør, at der er sociale regler, som de ikke kender. Derudover kan det jo være svært, at man ikke kan se, hvad der foregår. Derfor bliver man nødt til at lære nogle teknikker.

HVIS MAN IKKE HAR NOGEN AT SPEJLE SIG I, SÅ LÆRER MAN DET IKKE

- Det vigtigste at have fokus på, når man arbejder med de her unge og deres sociale kompetencer, det er, at det foregår i et ligeværdigt fællesskab. De unge skal være sammen med nogen, de kan spejle sig i. Det er det vigtigste. Hvis man ikke får muligheden for det, så vil det være svært at udvikle sine sociale kompetencer, pointerer Ditte Lise Juul Pedersen.

På STU’en er eleverne i et ligeværdigt miljø, hvor de føler sig trygge til at udvikle sig selv og deres sociale kompetencer. Inger Rydal giver nogle eksempler på, hvordan eleverne netop får mulighed for det:

- Når eleverne er på tur, så er der mange kompetencer i spil, for eksempel skal man kunne klare sig i den offentlige transport og være sammen som gruppe. Og selvfølgelig møde andre mennesker det sted, vi besøger: Man skal kunne præsentere sig selv, og man skal kunne hilse på andre, forklarer Inger Rydal: 

- På den nye oplevelseslinje er der afsat en ugentlig dag til oplevelser, som kan blive afsæt for de unges videre udvikling. Det kan både være en aktivitet i huset, hvor der kommer en gæstelærer, og det kan være udflugter. For eksempel besøg på arbejdspladser, tage på en udstilling eller i teater. Og så har vi selvfølgelig andre ture for begge linjer, såsom de årlige hytte- og studieture. 

- På musiklinjen er der færre udflugter, men de skal selvfølgelig også ud og opleve noget. Og på musik er der for eksempel sammenspilshold, kor og rytmik, hvor de skal fungere sammen som et hold. Sammenspilshold er et super godt eksempel på, hvordan roller kan fordeles. Man har en rolle i forhold til ens instrument, men også i forhold til de andre. Og det bidrager i den grad til træning af de sociale kompetencer. 

NYE PLANER
Inger Rydal fortæller at hun og en kollega i øjeblikket er i gang med en efteruddannelse, der har fokus på nye tilgange til at arbejde med sociale kompetencer. Med nogle nye programmer kan vi træne ’robusthed’ og ’social tænkning’. Så det skal integreres i STU’en.

VIL DU VIDE MERE

Hvis du vil vide mere om STU’en kan du besøge IBOS’ hjemmeside

Du kan også kontakte teamleder Ditte Lise Juul Pedersen på 39 45 25 89 eller AB8C@ibos.kk.dk.

Logo af Københavns Kommune