4 GODE RÅD: SOCIALE KOMPETENCER

Tekst: Gode råd

I forlængelse af podcasten og artiklen ’Sociale kompetencer gør, at man kan trives som et helt menneske’ har IBOS’ psykolog Maria Krøl samlet fire generelle gode råd til fagpersoner. Rådene er til situationer, hvor du synes, at det er noget, som ikke fungerer optimalt – og hvor du derfor synes, at der skal arbejdes med for eksempel din elev eller medarbejders sociale kompetencer. 

  1. Vær åben og nysgerrig: Tænk over, hvilke måder tingene kan gøres på. Kan de måske gøres på en helt ny måde? Hvad er det for en udfordring, og hvordan kan I løse den? Måske det bare kræver en lille justering i den måde tingene i forvejen bliver gjort på.
  2. Spørg borgeren: Borgen har måske levet et helt liv med synsnedsættelsen og har derfor masser erfaringer med at være kreativ og finde løsninger. Det er fint at spørge. Du kan sige: ’Det her synes jeg ikke fungerer. Hvordan tror du, vi kan få det til at fungere bedre?’. Tit vil borgeren selv have nogle løsningsforslag, fordi vedkommende har været vant til at skulle finde nye strategier mange gange før. 
  3. Læg en plan: Planlæg konkrete strategier sammen med borgeren. Sæt nogle mål og eventuelt også delmål. Det er vigtigt med en konkret målsætning for, hvordan I vil løse situationen.
  4. Søg hjælp hos eksperter: IBOS har eksperter, der kan rådgive dig. Vi har både psykologer, arbejdsmarkedskonsulenter, lærere, studievejledere, synskonsulenter og IKT-konsulenter. De kan vejlede omkring, hvordan I bedst kan hjælpe den borger, det drejer sig om. 


Hør podcasten ’Sociale kompetencer gør, at man kan trives som et helt menneske’  
Hent pjecen ’Sociale Kompetencer’

Logo af Københavns Kommune