Punktskrift i stemmeboksen

Tekst: Ny lov

En ny lovændring giver borgere med nedsat syn bedre mulighed for at stemme anonymt. Til kommunalvalget var der filtpen og lup til rådighed på alle valgsteder, og til alle kommende folkeafstemninger, vil der være en overlægsplade med punktskrift. 

- Før kunne man vælge at have bisidder med. Men det er ikke anonymt. Derfor har IBOS samarbejdet med Økonomi- og Indenrigsministeriet om den – både for mennesker med blindhed og nedsat syn - demokratiske ret til at stemme anonymt og i den forbindelse, hvordan man kan forbedre forholdene for mennesker med nedsat syn. Det er nu mundet ud i denne lovændring. Det er en simpel løsning, men den betyder meget for de mennesker, den kommer til gavn, fortæller en af initiativtagerne Annemarie Haack Enevoldsen fra Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Lovændringen betyder helt konkret, at der ligesom til kommunalvalget den 21. november 2017 skal være en sort filtpen og lup i stemmeboksen. Samtidig skal der være en overlægsplade med punktskrift til stemmesedlen ved folkeafstemninger. Overlægspladen har ’Ja’ og ’Nej’ skrevet med punktskrift. Der er huller i overlægspladen ud for de to valgmuligheder, hvor man skal sætte sit kryds. Derfor vil man som vælger uden syn kunne stemme selvstændigt og anonymt. 

Hvis man vil have hjælp i stemmeboksen, så er det nu også blevet vedtaget, at man selv bestemmer, hvem man vil have med ind og sætte krydset.

Processen har været et langt træk, som mange har bidraget til. IBOS har blandt andet samarbejdet med Økonomi- og Indenrigsministeriet, Københavns Kommune og Dansk Blindesamfund. 

 

 

 

Logo af Københavns Kommune