Udredning af unge skal forhindre fiasko

Foto af ung kvinde med kamera for ansigtet

Flere hundrede unge med synsproblemer kunne slippe for mange års nederlag, hvis de tidligere fik hjælp til at finde den type ungdomsuddannelse, der passer bedst til dem.

Det vurderer en af landets førende psykologer på synsområdet, Elsebeth Mortensen. IBOS lancerer derfor nu et nyt tilbud, hvor kognitive test og specialviden om syn gør unge og synskonsulenter klogere på, om en ung kan klare en boglig uddannelse med støtte, eller om en erhvervsuddannelse eller et STU-forløb er et bedre match.

”Alt for mange forlader folkeskolen uden at vide, hvilken vej de magter at gå. De kan være normalt begavede men har indlæringsvanskeligheder, er måske ikke så bogligt stærke eller har diagnoser, og ofte begynder de på en uddannelse, der enten er for let eller for svær. Når de giver op efter nogle år, står de tilbage med et knæk, som sætter dybe spor, og det kunne være forhindret, hvis de tidligere var blevet udredt mere grundigt og havde fået kvalificeret deres valg,” siger hun.

Tabt i inklusionslogikken

Elsebeth Mortensen har tidligere udredt mange børn med synsnedsættelse før skolestart, hvis man var i tvivl, om de havde brug for et specialtilbud. Men i dag sender inklusionstanken dem ofte i en almindelig folkeskole, hvor de tilbringer ni år uden fuldt udbytte.

Typisk er det derfor en ufærdig hf, der er anledningen til, at Elsebeth Mortensen nu møder unge, som er i 20’rne, før man erkender, at hverken en gymnasial uddannelse på fuld tid eller hf-enkeltfag i et lavere tempo vil lykkes.

”Det kan være, fordi den unge har indlæringsvanskeligheder og er så lang tid om alting, at det blokerer for, at hun kan lære. For mange flere ville en erhvervsuddannelse være det rigtige, men der er en tendens til, at synsproblemer får omgivelserne til at tro, at de unge ikke kan klare et praktisk erhverv,” siger Elsebeth Mortensen og understreger, at udfor-dringen også kan gå den modsatte vej.

”Der er også nogle, der kommer på produktionsskole eller STU, men som kunne klare no-get mere bogligt, hvis de fik den rette pædagogiske støtte til at lære på en særlig måde.”

Overset psykologisk aspekt

IBOS’ nye kognitive udredning er et supplement til den udredning, der allerede ligger i SPS-ordningens startpakke til unge med blindhed eller stærkt svagsyn. Her undersøger IBOS’ højt specialiserede personale unges behov for bl.a. lys, specielle læseteknikker og kompenserende IT-udstyr, før de begynder på en ungdomsuddannelse.

”Men der har manglet et psykologisk aspekt, så man også kan udrede deres kognitive evner og forstå resultatet i lys af en specialiseret viden om synsproblemer,” siger Elsebeth Mortensen.

Det er netop det, hun kan efter 30 års arbejde og mere end 1.000 gennemførte test.

”Så der er sådan set ikke noget hokus-pokus i det. Man har bare ikke gjort det tidligere,” lyder hendes konstatering.

Sandsynlighed for succes og job

Elsebeth Mortensen bruger et traditionelt testmateriale, som på to-tre timer afdækker den unges kognitive ressourcer og begrænsninger. Den unge løser en række opgaver, og ud fra svarene kan testen sige noget om den unges verbale forståelse, perceptuelle ræsonnering, arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed.

Testen kan laves på foranledning af en synskonsulent, og den kan foregå på IBOS eller hos den unge. Den bliver fulgt op af en skriftlig rapport og en mundtlig dialog med den unge, forældrene og den lokale synskonsulent og UU-vejleder om, hvilken uddannelse den unge ser ud til at kunne klare. Udredningen er gratis for den enkelte, fordi den er finansieret af Socialstyrelsen, og på sigt vil det kunne spare både penge og personlige problemer, vurderer Elsebeth Mortensen.

”Det er en kognitiv udredning, der tager højde for såvel synet som hjernens øvrige funktioner og øger sandsynligheden for, at man rammer den rigtige uddannelse første gang. Det kan forebygge nederlag, spare penge, og hvis vi skal være optimistiske måske også få flere i arbejde. Fordi vi simpelthen ikke bryder så mange psykisk ned gennem mange års fiasko i uddannelsessystemet.”

IBOS’ rådgivning af børn og unge kan du læse om på dette link. Også forældre og de professionelle, som har kontakt til børnene og de unge kan få rådgivning.

Logo af Københavns Kommune