Ny teknologi giver bedre fornemmelse for omgivelserne

Foto af beacons i aubergine, grøn, turkis, blå, lilla og pink

Foto: Estimote.com

Hvis du støder på små plastikdimser på størrelse med en tændstikæske, som er hængt op på mure eller vægge, skilte eller lygtepæle, så er det sikkert beacons, du er stødt på. Du har så også mødt en ny og foreløbig ret ubrugt teknologi.

Det er IBOS i fuld gang med at lave om på.

IBOS' hjælpemiddelekspert og IKT-konsulent Birgit Christensen har i mere end et år arbej-det intenst på at gøre teknologien til en effektiv hjælp for mennesker med synsnedsættel-se. Arbejdet bryder ny grund, for det er første gang nogensinde, at beacons bliver brugt til gavn for den målgruppe i Danmark.

Bliver modigere

"Man kan kalde beacons for talende skilte. De sender signaler, som bliver fanget af en persons smartphone, når hun eller han bruger en bestemt app, som samarbejder med beaconsene," siger Birgit Christensen.

Beacon er engelsk og betyder ledestjerne. Og det er netop, hvad IBOS eksperimenterer med at bruge de små 'dimser' til: At give information, som gør det nemmere for mennesker med blindhed eller svagt syn at orientere og bevæge sig frit.

De foreløbige evalueringer tyder på, at teknologien er effektiv.

"Vores testpersoner siger, at de bliver modigere af at få de ekstra informationer. De giver udtryk for, at de tør mere, når de får mere information. Det får os til at formode, at teknolo-gien kan støtte mennesker med synsnedsættelse i på kortere tid at blive dygtigere til at bevæge sig på egen hånd. Andre siger, at de føler sig velkomne, når der tikker en relevant besked ind på deres telefon," siger Birgit Christensen.

Får information automatisk

Teknologien fungerer sådan, at hver beacon aktiverer en besked på en tilhørende app. iPhonens talefunktion læser beskeden højt, og personen med telefonen i hånden eller i lommen har straks fået informationen.

Det hele foregår automatisk, når app'en er installeret. På den måde adskiller beacons sig fra for eksempel QR-kodeteknologi, hvor brugeren hver gang skal scanne en given kode for at få den information, som den gemmer på.

Bliver testet og brugt

De teknologiske eksperimenter foregår i samarbejde med organisationen Living IT Lab, som har udviklet appen Blinfo. Blinfo bliver nu brugt på IBOS og på den sociale virksom-hed Bredegård.

Beacons er allerede i brug flere steder i Danmark og som regel med et kommercielt formål. Det kan være et supermarked eller en handelsstandsforening, som har kodet de små sendere til at fortælle forbipasserende om særlige tilbud. Museerne Aros og Den Blå Pla-net bruger også teknologien i deres udstillinger, dog uden særligt hensyn til mennesker med nedsat syn.

Presser teknologien

IBOS og Living IT stiller høje krav til teknikken, fordi den kun reelt hjælper mennesker med svagt syn, hvis den er tæt forbundet med et nøjagtigt sted.

"Vi presser teknologien, for hver besked skal komme meget præcist i forhold til det sted, den skal informere om. Der stiller vi nok højere krav end eksempelvis et supermarked, som sikkert vil være tilfredse med at ramme alle forbipasserende indenfor en radius på ti meter med reklame for et tilbud," siger Birgit Christensen.

Beacons har en rækkevidde på en til 70 meter og sender i alle retninger på en gang. Birgit Christensen og hendes samarbejdspartnere eksperimenterer med at gøre signalerne præ-cise rent fysisk, sådan at en besked kommer hverken 30 meter for tidligt eller syv meter for sent. Og så den ikke når personens smartphone på en forkert etage. For beacons sender gerne gennem vægge, lofter og gulve, men besked om et mødelokale tre meter fremme hjælper ikke meget, hvis man befinder sig på etagen ovenover eller nedenunder lokalet.

Nyttig, ekstra information

Hvilken information, der bliver sendt, afhænger af behov, sted og situation: Dagens menu i en kantine, beskrivelse af indretningen af et lokale, guide til at finde vej i en gennem en reception på en arbejdsplads.

"Vi har haft et par pudsige oplevelser undervejs. En beacon fortalte om et indgangsparti på en arbejdsplads, og det blev også sagt, at der var gratis kaffe i automaten dér og dér. Testpersonen havde været på stedet mange gange men udbrød, 'Hvad? Gratis kaffe! Det har jeg da aldrig vidst,'" fortæller Birgit Christensen.

For hende er det vigtigt, at teknologien bruges til ekstra information: Beskeder som kan gøre det endnu nemmere og sikrere at færdes uden syn, frem for absolut nødvendig in-formation.

"Teknologien er stadig ny, og den kan blive bedre. Men den kan allerede nu sagtens bru-ges til at give 'nice' information. Det kunne for eksempel være flot at mærke Hovedbane-gården i København op, så man får besked, når man er ved spor 7 eller spor 11 eller et tredje spor. Det kan lade sig gøre at finde et spor uden beacons ved, at man går hen til den ene ende og tæller sig vejen frem, mens man passerer den ene trappe ned til sporen efter den anden. Men det er unægtelig nemmere, hvis man får en hjælpende hånd," siger Birgit Christensen.

Kontakt Birgit Christensen på mail bc(at)remove-this.ibos.kk.dk eller telefon 26 30 38 11, hvis du vil prø-ve at bruge beacons og Blinfo på IBOS.

Blinfo-app'en kan du læse mere om på dette link.

Hent Blinfo-app’en til iPad og iPhone i Appstore på dette link. 

 

 

Logo af Københavns Kommune