Sæt mennesket i centrum

En række medarbejdere på IBOS har været på kursus for at blive bedre til at udvikle tilbud med borgeren i centrum.

Den inspirerende underviser Simon Clatworthy guidede over et par dage i foråret en række IBOS-medarbejdere igennem et hæsblæsende forløb med henblik på at implementere nye metoder, som sætter borgernes behov i centrum.

Formålet er ifølge centerchef Anne Kristine Grosbøll, at IBOS i fremtiden skal være eksperter i at udvikle forløb, som er nøje tilpasset til borgernes situation -  synsmæssigt, helbredsmæssigt og socialt.

"Kurset er et innovationsforløb, som skal gøre os i stand til at designe vores tilbud med udgangspunkt i den viden, vi har om borgerne og deres behov. Det handler blandt andet om at kortlægge det forløb, en borger har, og derudfra have fokus på, hvad IBOS kan bidrage med," siger Anne Kristine Grosbøll.  

Igennem kurset blev medarbejderne gennem workshops trænet i at se IBOS med borgernes og de nære samarbejdspartneres øjne. Det gælder ikke mindst sagsbehandlerne i kommunerne.

"På kurset havde vi inviteret nogle af samarbejdspartnerne med, og vi fandt i dialogen med dem ud af, at samarbejdet med kommunen kan styrkes af, at der holdes et møde vedrørende borgerens sag tidligt i forløbet. Vi fandt ud af, at sagsbehandlerne har meget bundne kalendere, og derfor vil det være en fordel, at IBOS tager initiativ til og ansvar for, at samarbejdet om borgeren fungerer fra starten."

Metoderne fra service design implementeres løbende i udviklingen af IBOS' tilbud. 

 

 

 

 

 

 

Logo af Københavns Kommune