Verden er åben – også for unge med synshandicap

Foto af en globe

Et synshandicap behøver ikke være en hindring for at komme ud og prøve sig selv af i udlandet. Anne Bjørkmann arbejder med studievejledning og karriererådgivning på IBOS. På den baggrund gennemgår hun i denne artikel mulighederne for ophold i udlandet for unge med synshandicap.


Tekst: Anne Bjørkmann, studievejleder, IBOS

I studievejledningen på IBOS har vi løbende kontakt til unge som vil af sted på et ophold i udlandet. Det er oftest i forbindelse med en uddannelse, men det kan også være praktikophold, frivilligt eller lønnet arbejde eller en rygsæk tur. 

Der er rigtig gode grunde til at tage af sted på sådan et ophold i udlandet. Der er de oplagte grunde – at man får kendskab til andre kulturer, får forbedret sine sprogkundskaber, får udvidet sit netværk og får international erfaring, som kan bruges positivt i en fremtidig jobsøgning. Men de unge, vi taler med, fortæller, at et mindst lige så vigtigt udkomme af deres ophold er, at de har lært sig selv bedre at kende, har fået rykket deres grænser og oplever en større selvstændighed.

Her finder du tips til, hvordan du forbereder en tur til udlandet, og hvad du skal være opmærksom på.

Forberedende overvejelser

Der er mange ting, der skal forberedes, inden du kan komme af sted. Hvis der er tale om uddannelse, anbefaler vi, at du går i gang med at forberede dig mindst et år i forvejen, og gerne tidligere.

Det er en god idé at starte med at finde ud af, hvad du gerne vil. Er det uddannelse, arbejde eller ferierejse? Dernæst skal du tænke over, hvor du gerne vil hen. Her kan det være vigtigt at overveje, om du måske er mest tryg ved ikke at være så langt væk hjemmefra, eller om det ikke spiller en rolle. Har du brug for lige at tage hjem eller få besøg, er der stor forskel på, om du er i Australien eller London.

Andet, som har betydning for, hvor du vælger at rejse hen, kan være de eventuelle samarbejdsaftaler, din uddannelsesinstitution har med udenlandske uddannelsesinstitutioner; den service, der er på den udenlandske uddannelsesinstitution; hvordan de offentlige transportmuligheder er; eller om der er en blindeorganisation i nærheden, som kan yde hjælp. Du kan også tage med i dine overvejelser, om det er en uddannelsesinstitution, hvor du kan bo, og om der er kantine, så du ikke selv skal lave mad, eller om der har gået andre med synshandicap. I forberedelsesfasen skal du altså have identificeret dine behov, så det bliver nemmere at finde det rette sted.

Økonomi 

Det er dyrt at tage til udlandet, men der er heldigvis forskellige muligheder for at få forsørgelse, stipendier og legater med.

Legater er en rigtig god mulighed for at komme af sted. Igen er det vigtigt at være i god tid, for mange legater uddeles kun én gang om året. Nogle legater gives specifikt til blinde og svagsynede, fx administrerer både IBOS og DBS legater til udlandsophold. På internettet findes der masser af legatsteder. Nogle steder betaler du et beløb for at få et bureau til at finde relevante legater. Det kan nogle gange være penge, der er godt givet ud, da legatverdenen er lidt af en jungle. Og selv om 700 kr. kan virke som et stort beløb for den tjeneste, kan de hurtigt tjenes ind, når du får lavet en målrettet søgning. På so.dk har de gode råd til at lave en legatansøgning. 

Du har mulighed for at få SU til både erhvervsuddannelser, gymnasieuddannelser og videregående uddannelser i udlandet. SU-styrelsen har en Fast Track-liste over allerede godkendte uddannelser, som du kan søge SU til. Derudover har du mulighed for at søge om at få godkendt andre uddannelser. Læs mere om reglerne på su.dk/udland

Går du på en videregående uddannelse, er der mulighed for at søge om udlandsstipendium til godkendte ophold. Udlandsstipendium dækker den eventuelle studieafgift, der er på udlandsstudiet.  Du kan desuden søge støtte fra uddannelsesprogrammer som Erasmus ufm.dk og Nordplus nordplusonline.org. Erasmus+ programmet har en pulje til studerende med særlige behov, som kan søges til omkostninger, som ligger udover den støtte du i øvrigt kan få. Du skal altid kontakte studievejlederen på sit studiested for at høre mere om disse programmer, og om hvilke samarbejdsaftaler den enkelte uddannelsesinstitution har. 

Find vej

Som blind eller svagsynet er det også vigtigt, at du forbereder dig på, hvordan du evt. kan få hjælp på rejsen, hvordan du finder vej, om der er mulighed for at få ledsager eller mobility på stedet, og hvordan det offentlige transportsystem fungerer, der hvor du skal rejse hen.

De fleste lufthavne har en handicapservice, som du kan bestille på forhånd, så du kan få hjælp til at komme til og fra gaten. Som oftest bestilles det via flyselskabet, når du køber din billet.

Alt efter, hvor meget syn du har, kan du have brug for at have enten en ledsager eller at få mobility på din destination. Start med at kontakte uddannelsesstedet i udlandet for at høre, om de har aftaler med mobility-lærere. Ellers kan du kontakte de lokale blindeorganisationer på forhånd og få lavet en aftale. Nogle steder vil det være en del af uddannelsesstedets service, men de fleste steder vil du formentlig selv skulle arrangere det og betale for det, så husk at få denne udgift med i budgettet til legatansøgningen. 

Nogle løser det ved at tage af sted i god tid sammen med en forælder, som hjælper dem med at lære ruten og i det hele taget finde sig til rette det nye sted.

Det kan også være en idé at søge penge til en ledsager. Du kan ofte få en medstuderende til at være ledsager. Hvis du går på en stor uddannelsesinstitution i Danmark, kan du spørge ud på evt. Facebook, om der er andre fra samme institution, der skal af sted til samme destination. På denne måde er der nogle, som allerede hjemmefra har fundet en ledsager.

Endelig er det som sagt en god idé at sætte sig ind i, hvordan det offentlige transportsystem fungerer, og at have adgang til en god GPS-løsning, fx BlindSquare. Kontakt evt. IBOS for rådgivning om de nyeste løsninger.

Hjælpemidler 

Skal du læse i udlandet, kan du, hvis du går på en SU-godkendt uddannelse, få SPS (Specialpædagogisk støtte) til din uddannelse i udlandet. Du har således mulighed for at tage hjælpemidler med til udlandet samt få studiematerialer produceret hos Nota, mens du er af sted. Du kan også få betalt udgifter til sekretær. Det skal dog som udgangspunkt være en sekretær med dansk cpr.nr. og dansk bopælsadresse. Der er dog mulighed for at søge en særbevilling til en udenlandsk sekretær. Spørg din SPS-vejleder eller kontakt Studievejledningen på IBOS for mere information. På nogle uddannelsessteder stiller de hjælpemidler til rådighed - fx CCTV, indskannede studiematerialer og PC'er med skærmlæsere. Netop CCTV kan være for besværligt selv at have med, så undersøg i god tid, hvad der stilles til rådighed, og vælg evt. destination efter, hvilken handicapservice de har. Spørg også på IBOS eller kommunikationscentrene, hvad der findes af mere mobile løsninger.

Hvis du skal have førerhund med, er det vigtigt at undersøge, hvilke krav der er til dokumentation og vaccination i det pågældende land. EU-lande kræver pas for førerhunde. Kontakt det pågældende lands ambassade i god tid. Læs mere på DBS’ hjemmeside om de særlige ordninger, der gælder for blinde og svagsynede.

Vær åben omkring dit handicap 

Det siger næsten sig selv, at det er vigtigt at være åben omkring handicappet, hvis du vil have adgang til al den støtte, der er nævnt i denne artikel. Vi ved også, at det ikke altid er så nemt, når du er svagsynet. De studerende, som har været af sted, beretter dog, at det er en stor fordel at være åben. Fx er der mulighed for at få eksamensdispensation i udlandet også. Her kan det være en god idé hjemmefra at have fået en blanket fra sin uddannelsesinstitution på engelsk, så du kan dokumentere, hvilke dispensationer du plejer at få til eksamen.

Sprogtest

Mange udenlandske universiteter kræver at du har bestået en sprogtest, inden du kan blive optaget. Det skal du derfor også undersøge inden afrejse. Der findes to anerkendte sprogtests, som administreres via danske institutioner. TOEFL (http://www.studenttests.dk/TOEFL/Danmark/) og IELTS (http://edu-danmark.dk/ielts). Her har du også mulighed for at søge dispensation, så testen kan gennemføres i et tilgængeligt format, men sørg for at være ude i god tid.

Rejs med en organisation

Der er mange fordele ved at rejse med en organisation. De hjælper med vejledning og planlægning af forløbet, kan sørge for at finde logi eller værtsfamilie, og har masser af erfaring og kontakter til udlandet. Eksempler på ophold via en organisation kan være sprogskoler, college, højskoler, særlige blindeskoler, praktikophold, frivilligt arbejde og universitetsstudier. Se mere i oversigten nedenfor.

Links 

To gode sider med et samlet overblik over muligheder for udlandsophold:

Eksempler på programmer og ordninger:

Eksempler på sendeorganisationer: 

Eksempler på særlige blindeskoler:

Turistrejse:

Logo af Københavns Kommune