Foto af nogle forskellige blindestokke

I de kommende år skal IBOS vidensbasere sine tilbud til borgere og synsfaglige. Arbejdet er i fuld gang, og i den anledning har vi spurgt centerchef Anne Kristine Grosbøll, hvordan man sikrer, at vidensbasering bliver mere end et modeord.


Dagsordenen i velfærdsdebatten har de senere år gået på kvalitetssikring. Det har resulteret i en række målsætninger om vidensbasering af den faglige praksis på blandt andet det pædagogiske, sundhedsfaglige og sociale område. 

Socialstyrelsen beskriver det som sin overordnede opgave ”at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne”, og der eksisterer på alle niveauer målsætninger om vidensbasering af de faglige indsatser. 

På IBOS har vi i 2016 taget hul på arbejdet med to pilotprojekter. Første vidensbaseringsprojekt har handlet om at kvalitetssikre udredningstilbuddet Udvidet Syn og Beskæftigelse, USB. Her har vi blandt andet beskrevet de faglige kompetencer blandt medarbejderne, og vi har udformet en række proces- og metodebeskrivelser, herunder vores bud på synsfaglighed.

”Vidensbaseringen er en fortløbende proces, hvor vi skal vidensbasere tilbud for tilbud og samtidig finde et fornuftigt niveau for dette arbejde,” fortæller centerchef Anne Kristine Grosbøll.

Hvorfor er det vigtigt at vidensbasere tilbud inden for det sociale område?

”For at mindske personafhængigheden på de enkelte tilbud, så viden ikke kun er indlejret i den dygtige medarbejder, men også er tilgængelig for kolleger i huset eller ude i landet. Det er især vigtigt inden for et område som vores med meget specialviden, da der ofte kun sidder én medarbejder på det pågældende område, og det kan medføre tab af viden, hvis vi ikke får beskrevet vores metoder.”

Hvordan bliver vidensbasering mere end et modeord, men faktisk et redskab til at skabe bedre kvalitet?

"Det gør det, når vi hele tiden holder os for øje, at vidensbasering skal bruges til at skabe bedre vilkår for praksis. Vidensbasering kan bruges, når vi skal oplære nye medarbejdere, og den kan bruges som et mere præcist udgangspunkt, når vi skal evaluere eller diskutere vores synsfaglighed. Endelig kan vidensbasering medvirke til, at borgere og pårørende kan få en klar forklaring på, hvad vi gør og hvorfor. Det skaber tillid til vores faglighed, når vi er i stand til at argumentere for, at en indsats er mere udbytterig end en anden.”

Logo af Københavns Kommune