Kursus for synsprofessionelle som vil undervise i punktskrift

Kuglepen peger på skrift
Målgruppe                             

Professionelle, der arbejder med borgere med synshandicap.

Varighed4. dage
Tid og sted

Tid og sted er efter ønske. IBOS' specialister kommer ud i landet, når det passer jer.

 

Der kommer løbende nye datoer for afholdelse, og du kan altid bestille et kursus ved at skrive Lea Johanne Sarfelt på les(at)remove-this.ibos.kk.dk.

Formål og indhold

Formålet er at give kursisterne viden, færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at varetage en faglig kvalificeret undervisning af unge og voksne borgere med nedsat syn i brugen af den danske punktskrift til læsning, skrivning og afmærkning.

 

Endvidere er formålet at gøre deltagerne i stand til at kunne give borgere med synsnedsættelse rådgivning, vejledning og en individuel afprøvning omkring deres muligheder for at kunne bruge punktskriften til kompensation for deres synsnedsættelse.

 

Indholdet er en gennemgang af punktskriftsystemets opbygning og undervisning i indlæring og brugen af punktskriften:

 

 • Punktskriftens historie.
 • En gennemgang af alfabetet, tallene og sætningstegnene.
 • Præsentation af de forskellige skriveredskaber og de elektroniske punktskriftapparater.
 • Præsentation af de elektroniske punktskriftapparater: Braille Lite, Focus, Pronto og U2.
 • Skrivning på punktskriftmaskinen, lommetavlen og elektroniske punktnotatapparater.
 • Gennemgang i brugen af afmærkningsmaterialerne til punktskrift.
 • Taktile materialer
 • Punktskriftnævnet og reglerne for den Danske punktskrift.
 • Læsning og skrivning af den forkortet punktskrift.
 • Det biologiske grundlag for læsning af punktskrift.
 • Diskriminationstest.
 • Korrekt læseteknik.
 • Føletræning.
 • Forskellige mål for brugen af punktskrift.
 • Producenterne af punktskrift.
 • Robobraille-tjenesten.
 • De forskellige undervisningsmaterialer til begyndere.
 • Didaktiske overvejelser til materialevalg, metode og pædagogik for en god undervisning af unge og voksne.

 

Efter kurset kan du

Foretage en afklaring af en borger vedrørende brugen af punktskrift, inkl. føletest

 

 • Rådgive og vejlede borgeren om hans muligheder for at kunne anvende punktskrift som kompensation for det manglende læsesyn.
 • Iværksætte en undervisning, der matcher borgerens potentiale for indlæring og mulighed for kompensation ved brug af punktskrift.
FormKurset veksler mellem fælles undervisning og individuelt arbejde. Det forventes, at deltagerne løser opgaver og selvtræner uden for undervisningstiden.

Underviser(e) Jette Friis, Reliefmager og Peter Hansen, Kommunikationslærer, alle fra IBOS. Derudover evt. gæstelærere.
DeltagerantalMindst 3 deltagere, højst 10.
Praktisk infoDet er gratis at deltage. Forplejning er inkluderet. 
OVERNATNINGDer er begrænset mulighed for at overnatte på IBOS. Læs om overnatningsmuligheder på dette link.
TilmeldingKontakt os for at høre om muligheden for et kursus.
Logo af Københavns Kommune