IBOS styrker uddannelse af synsprofessionelle

Foto af IBOS-skilt ved hovedindgangen

Synsprofessionelle er i årevis kommet til IBOS for at blive dygtigere til at varetage deres arbejde med mennesker med synshandicap. Som noget nyt er to af kerneuddannelserne nu blevet del af den specialpædagogiske diplomuddannelse (PD) i specialpædagogik.

De to uddannelser går til hverdag under forkortelserne O&M og ADL.

O&M står for orientering og mobility, som er det at kunne færdes sikkert og på egen hånd, når man har et synshandicap. På diplomuddannelsen får synsprofessionelle teoretisk og praktisk undervisning i de teknikker, som skal til, samtidig med at de lærer, hvordan de kan give deres viden videre til borgere med synshandicap.

ADL står for almindelig daglig levevis og indeholder alle de færdigheder, som skal til, for at man trods et synshandicap kan leve et selvstændigt og aktivt liv med alt hvad det indebærer af for eksempel spisning, strygning og rengøring.

Begge uddannelser tæller 10 ECTS-point og begynder i februar 2016. Ligesom IBOS' andre specialpædagogiske diplomuddannelser udbydes de i samarbejde med UC Syddanmark.

Tilmelding til O&M-modulet på dette link.

Tilmelding til ADL-modulet på dette link.

Læs om IBOS' diplomuddannelser for synsprofessionelle på dette link.

Logo af Københavns Kommune