EU-afstemning blev tilgængelig med IBOS-opfindelse

Ved EU-afstemningen for en uge siden, fik vælgere med blindhed eller alvorligt svagsyn helt ekstraordinært mulighed for at stemme på egen hånd.

IBOS' eksperter har udviklet et stykke plastik med punkskrift og to firkantede huller, som gør det muligt at sætte kryds ved 'ja' eller 'nej' uden at kunne se – og uden, som det ellers er reglen for borgere med synshandicap, at have to valgtilforordnede med i boksen.

Metoden blev afprøvet ved et ekstra prøvevalg på tre valgsteder i Københavns Kommune, og den fik positive ord med på vejen.

"Det er dejlig befriende for mig, at jeg selv kan afgive min stemme. Der er en stor utryghed, der forlader mig," sagde Poul Erik Lundquist, der deltog i forsøget på sit valgsted, Strandvejsskolen på Østerbro.

Nuværende system er utrygt

Ideen med forsøget er netop at finde frem til en metode, hvor mennesker med synsnedsættelse kan nyde den samme ret til hemmelige valg, som andre vælgere har.

Som valgloven er skruet sammen nu, skal borgere med synshandicap have to valgtilforordnede med i stemmeboksen, hvor de hjælper borgeren med at sætte krydset der, hvor hun eller han vil stemme. Vælgere med synshandicap har altså ifølge loven ikke mulighed for at stemme i hemmelighed.

Det kan en metode som IBOS' rette op på, og det vil være en stor forandring og en endnu større fordel, lød det på valgdagen blandt de, som prøvede metode af.

"Selv om jeg har to valgtilforordnede med ind, så jeg aner ikke, om de er mine naboer eller hvem de er, og som ved, hvad jeg stemmer. Det har været en stor utryghed," sagde Poul Erik Lundquist.

Demokrati og inklusion

Ved forsøget blev et plastikstykke lagt ovenpå en prøvestemmeseddel, således at vælgerne kunne læse stemmesedlen med fingrene og også med fingrene finde frem til det sted, hvor krydset skulle sættes.

Metoden er simpel men samtidig et enestående eksempel på, hvordan mennesker med synshandicap kan få mulighed for at stemme på samme selvstændige og hemmelige måde som de vælgere, der kan se.

”I alt vores arbejde bruger vi hver dag vores ekspertise til at støtte mennesker med alvorlig synsnedsættelse og blindhed i at leve så selvstændige, aktive og værdige liv som muligt. Når vi ligefrem kan gøre en forskel ved et valg – altså kernen i demokratiet – så er det jo helt fantastisk. Der er i den grad tale om inklusion,” siger Anne Kristine Grosbøll, der er konstitueret centerchef for IBOS.

Vil ændre valgloven


IBOS' forsøg ved EU-afstemningen fandt sted i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, som har det lovmæssige ansvar for valghandlingen i kommunen. Indenrigsministeriet har givet tilladelse til forsøget.

Borgmesteren ser gerne, at valgloven bliver ændret for at tilgodese vælgere med synshandicap.

"Jeg mener, indenrigsministeren bør se at få lovgivningen lavet om, så vi fremover tillader, at der laves særlige stemmesedler til blinde," siger Københavns Kultur- og Fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen til TV2.

Københavns Universitet gennemførte en spørgeundersøgelse på valgdagen og analyserer nu forsøgets fordele og ulemper.


TV2 dækkede det særlige valgforsøg på dagen. Læs artikel og se indslag om forsøget på dette link.

Logo af Københavns Kommune