FLYT DIG I FERIEN

foto af to deltagere på årets Sommertræf, der går tur i grønne omgivelser
.

”Jeg skal følges på badeværelset,” lyder det med søvndrukken stemme fra madrasserne på gulvet i et af Instituttets mødelokaler. Det er morgen på dag 2 af IBOS’ Sommertræf, hvor 51 unge mellem 16 og 22 år fra hele landet er samlet til noget, der umiddelbart bare ligner en fornøjelig ferie.

Men udbyttet af Sommertræf er langt større end nye venner og gode oplevelser. Erfaringerne viser, at deltagerne også overskrider deres egne grænser og bliver bedre til blandt andet at klare sig selv.

”Vi kan konstatere, at de unge udvikler sig på få dage, fordi de spejler sig i, hvad andre som og-så er blinde eller svagsynede faktisk gør. Det bliver pludselig mere sejt selv at turde gøre noget af det, man tidligere har fået hjælp til. Så selvom læring ikke er vores officielle dagsorden, så er det i praksis noget af det, der kommer ud af Sommertræf,” siger Martin Monterossi Munch, der er lærer og en af hjælperne ved årets arrangement, som foregik af to omgange i juli måned.

Responsen fra forældrene til årets deltagere bekræfter tendensen.

”Vi kunne mærke, at det var godt, for vi har næsten intet hørt fra hende. Hun var simpelthen blandt ligestillede,” skriver en mor, mens en anden mor ligefrem ringede for at sige, at hun havde fået en helt anden dreng hjem, end ham hun sendte afsted.

Det fik forældrene til den søvndrukne formodentlig også. For da han vågnede på dag 3, gik han selv på badeværelset uden hjælp. Ligesom de andre.

Der holdes også Sommertræf næste år. Du kan læse om indhold, datoer og pris på www.ibos.dk i løbet af foråret 2014. Indtil da kan du læse om oplevelserne fra tidligere år her.

Logo af Københavns Kommune