ØJENÅBNER FOR NOVO NORDISK

Foto af novo nordisk logo
Foto: Novo

En lille lyseblå figur er utydelig eller forvinder helt, når en person med nedsat syn læser en af de små indlægssedler, som følger med diabetesmedicin. For nogle svagsynede kan ganske enkelt ikke se lyse farver på hvid baggrund.

Det opdagede projektansvarlige fra medicinalvirksomheden Novo Nordisk, da de besøgte Instituttet for Blinde og Svagsynede og blandt andet fik demonstreret, hvad der sker, hvis man i forstørrelsesapparatet CCTV tjekker den information, som forklarer om insulinprodukter produceret af Novo Nordisk.

OPLYSNINGER FORSVINDER

"Det var virkelig en aha-oplevelse, for mange oplysninger forsvandt fuldstændig, fordi de var skrevet med bestemte farver, og kontrasten mellem skrift og papir ikke var stor nok," siger konsulent Rikke Hellberg Pedersen, der stod for undervisningen sammen med Birgit Christensen, IKT-konsulent i Instituttets Hjælpemiddeludstilling.

Anledningen til besøget fra Novo Nordisk er hemmelig af hensyn til deres produktudvikling, men generelt er specialviden om synet relevant for virksomheden, fordi patienter med type 1 og type 2 diabetes risikerer at miste dele af synet. Diabetes skyldes forhøjet blodsukker og påvirker nethindens blod- og iltforsyning.

RETTESNOR FOR BEST PRACTISE

Rikke Hellberg Pedersen holdt et oplæg om øjets anatomi og fysiologi, og hvilke følgevirkninger diabetes kan have for synet. Derefter besøgte projektlederne Instituttets Hjælpemiddeludstilling, hvor Birgit Christensen demonstrerede forskellige hjælpemidler og gav gæsterne hands-on erfaringer med, hvilke udfordringer personer med nedsat syn eller blindhed kan have, når de bruger produkter fra Novo Nordisk.

"Vi kan vise, at noget er bedre end andet, men også at synet påvirkes meget individuelt hos patienter med diabetes. Vores viden kan være en rettesnor i forhold til 'best practice', når det gælder borgere med en synsnedsættelse, men vi har også forståelse for, at Novo Nordisk er nødt til at finde et kompromis i den måde, de kommunikerer på. Deres målgruppe er langt større end vores, og som international virksomhed skal de tilgodese mange komplicerede parametre," siger Rikke Hellberg Pedersen.

Har din arbejdsplads også brug for specialviden, kan Rikke Hellberg Pedersen kontaktes på rhp@remove-this.ibos.dk

Logo af Københavns Kommune