Nyt ressourceforløb rehabiliterer personer med synshandikap på kanten af arbejdsmarkedet

Foto af sang ved klaver

.
Hvad har en guitar og et trommesæt at gøre med beskæftigelse? En hel del, hvis man spørger folkene bag IBOS’ nye ressourceforløb, som bruger musik og sammenspil som metode, når borgeres muligheder for at komme i arbejde skal afklares og styrkes.

”Vi har i forvejen positive erfaringer med at bruge musik i forhold til borgere, der ud over deres synshandikap har så mange andre problemstillinger, at de reelt er på kanten af arbejdsmarkedet eller aldrig har været en del af det. Det er tydeligt, at musik kan fungere som en stærk motivationsfaktor, også for mennesker som ikke på forhånd har nogen videre musikalske kompetencer,” siger Henrik Simonsen, der er teamleder for musikuddannelserne på IBOS.

Målgruppen har mange udfordringer

Målgruppen for IBOS’ nye ressourceforløb er netop mennesker, som er i fare for at få tildelt førtidspension og således blive skubbet ud af arbejdsmarkedet. De har som regel ingen eller nedslående erfaringer med at få et arbejde, de er som regel uuddannede og har somme tider ikke gjort folkeskolen færdig. Det er samtidig kendetegnende, at de sjældent har haft arbejde som voksne, og heller ikke som unge har snuset til arbejdsmarkedet som for eksempel bogopsættere på biblioteket, ekspedient på en tankstation eller flaskedreng, sådan som andre unge gør.

”De her mennesker har dårlige eller meget få sociale kompetencer i forhold til at være på en arbejdsplads, simpelthen fordi de aldrig har prøvet det. Men sociale kompetencer er vigtige, når man skal have et arbejde,” siger ledende socialrådgiver på IBOS, Susanne Rudkjær.

Alkoholmisbrug, manglende selvværd og svage kompetencer indenfor kommunikation er eksempler på udfordringer, som målgruppen ofte også slås med.

”Vi møder mennesker, som i en tidlig alder har fået den opfattelse, at det aldrig vil lykkes for dem at få et arbejde. De har mistet modet i forhold til at få et arbejde eller leve et aktivt liv over hovedet,” siger Susanne Rudkjær.

Positive erfaringer

Ressourceforløbet bruger musikken som metode til at motivere deltagerne til at være med i et fællesskab, samtidig med at både musikken og fællesskabet kan udvikle den enkeltes kompetencer. Der bliver især arbejdet med sociale kompetencer og den enkeltes kunnen indenfor kommunikation, som det er erfaringen, at personer i målgruppen kan have problemer med. Metoden har tidligere vist sig effektiv overfor sårbare borgere med mange og komplekse udfordringer.

”Vi møder mennesker, som har ’givet op’ og tror, at de ingenting kan, og at førtidspension er den eneste mulighed for dem. Men vi ser igen og igen, at de forandrer sig og begynder at tage del i fællesskabet og det forløb, som de er med i. De møder faktisk op til de aftalte tidspunkter, og det bliver de ved med, efterhånden som de selv og sammenholdet omkring musikken bliver stærkere,” siger Henrik Simonsen, teamleder for musikuddannelserne på IBOS.

Samler alle indsatser i en

Musikken og de sociale og kommunikative færdigheder er fælles for alle, mens de øvrige elementer i forløbet tilrettelægges individuelt for hver enkelt deltager, sådan at de tager højde for netop hendes eller hans behov, hvad enten der er tale om støtte til alkoholafvænning, psykologisk hjælp eller undervisning i for eksempel IKT eller mobility.

”De individuelle hensyn i kombination med at vi kan give en helhedsorienteret støtte er en stor fordel for de fremdige deltagere. Det er sårbare mennesker, som det kan være krævende for at skulle skifte fra en institution, skole eller adresse til en anden og en tredje i løbet af ressourceafklaringen. Her har vi mulighed for at varetage en stor del af indsatsen på samme adresse,” siger socialrådgiver Susanne Rudkjær.

Forløb før beslutning om pension eller job

Ressourceforløb er et begreb i beskæftigelseslovgivningen, der blev indført med den nye førtidspensions- og fleksjobsreform. Ressourceforløb skal forbedre den enkeltes arbejds-evne, sådan at førtidspensionering kan undgås. Forløbet varer i mindst et år og højst fem år, og efter afslutning af et femårigt forløb, kan et ny tilkendes. Forløbene sammensættes på tværs af kommunernes forvaltninger, alt efter hvilke behov den enkelte borger har brug for støtte til. Forløbet drøftes og sammensættes af kommunens rehabiliteringsteam i samarbejde med borgeren. Først efter endt forløb kan der tages beslutning om, at personen skal have førtidspension i stedet for at fortsætte arbejdet med at finde et job eller komme ind på og gennemføre en uddannelse.

I praksis er det ofte mennesker, som har været arbejdsløse i flere år, og som har flere ud-fordringer end den ene, det er, at være arbejdsløs, som af den kommunale sagsbehandler bliver bevilliget et ressourceforløb.

 

 

Logo af Københavns Kommune