Det betaler sig at mennesker med handikap arbejder

Foto af pengesedler

Der er indlysende gevinster ved, at personer med handicap kommer i arbejde. Sådan lyder den første linje i en ny rapport fra COWI, som Det Centrale Handcapråd har bestilt.

Ifølge rapporten er gevinsten på 10,1 milliarder kroner, hvis et procentpoint af førtidspensionister med handikap kommer i arbejde i løbet af de næste ti år. Dertil kommer 5,9 milliarder kroner i sparet førtidspension og ekstra skatteindtægter.

Regnestykket forudsætter, at der ikke bruges ekstra penge på særlige indsatser for de berørte mennesker. Men selv hvis der bruges 270.000 kroner om året for at 'flytte' et menneske med handikap fra førtidspension til arbejde, vil der være gevinst, viser beregningerne. På samme måde er der samfundsøkonomiske gevinster at hente, hvis personerne ikke kommer i ordinært arbejde men i for eksempel flexjob. Så vil gevinsten være på 3,3 milliarder kroner om året plus 1,6 milliarder i sparet overførselsindkomst og øgede skatter.

Download rapporten på dette link.

Læs artikel i Berlingske om rapporten på dette link.

 

 

Logo af Københavns Kommune