NY TAKTIL-MOTORISK TEST

modelfoto af pige med hænderne inde i den røde kasse, som udgør testen NVO_BOX

En robust kasse, 10 klodser med forskellige geometriske og naturalistiske former og et bræt med udskårne fordybninger til klodserne. Det er i al sin enkelhed materialet bag The NVO-BOX™, der netop er nyudviklet i en forbedret udgave af testens ophavsmand, neuropsykolog Tom J. Andersen, der arbejder for IBOS. Nu kan psykologer lære at bruge materialet.

NVO er en forkortelse for Non Visual Orientation og henviser til, at det drejer sig om en taktil-motorisk test, der udføres alene ved at lade hænderne føle sig frem til den rette kombination af klodser og huller indeni en rød trækasse. The NVO-BOX™ kan derfor bruges til personer med blindhed, nedsat syn og normalt syn under de samme betingelser.  

”Testen er både et diagnostisk og pædagogisk redskab, der for eksempel kan belyse, om en hjerneskadet blind eller svagsynet elevs problemer med at finde rundt, skyldes vanskeligheder med tredimensionel orientering,” siger Tom J. Andersen. Det er relevant at vide for blandt andet undervisere, der skal træne borgere i mobility og ADL.

”Derudover viser testen også noget om praktisk begavelse - en form for evner, der typisk overses i traditionelle intelligenstests. Det er ellers vigtig viden i forhold til at afgøre, inden for hvilke områder en testperson bedst finder beskæftigelse fremover,” siger Tom J. Andersen.

Det tager cirka 1 time at gennemføre testen i sin fulde længde, hvor bundpladen placeres i tre forskellige positioner, og hvor en lille pause bruges til supplerende prøver. 

Den oprindelige udgave af The NVO-BOX™ har været i brug i over 15 år. Der indsamles for tiden normer til den nye forbedrede udgave, og der foreligger på nuværende tidspunkt normer fra en 10. klasse population.

Neuropsykolog Tom J. Andersen underviser i brugen af The NVO-BOX™ på et certificeringskursus torsdag den 10. oktober 2013 klokken 10 – 16. Prisen for kurset er 21.000 kroner plus moms og dækker undervisning, køb af selve The NVO-BOX™ og forplejning. 

 

Vil du høre mere om The NVO-BOX eller tilmelde dig certificeringskurset kan Tom J. Andersen kontaktes på post(at)tomjandersen.dk

 

 

 

 

 

Logo af Københavns Kommune