NEMMERE NODER PÅ VEJ

foto af en forstørret takt med noder til trommer, triangel, bas og guitar
.

Den sorte klat fylder bare tre millimeter og sidder på en spinkel streg, der højst er en centimeter lang. Sådan afbildes en tone på de fleste nodeark, og det er helt umuligt at se for en svagsynet musiker. Men nu er der håb for alle, der er trætte af at bruge store, klodsede CCTV-apparater til at se, hvad de skal spille.
 
Instituttet for Blinde og Svagsynede har for nylig købt to særlige nodestativer med en trykfølsom computerskærm, hvor man både kan ændre på størrelsen af noderne og skærmens baggrundsfarve og lys, så det passer akkurat til den enkeltes øjne.

”Det er en kæmpe frigørelse, fordi svagsynede musikere nu slipper for enten at lære alting udenad eller slæbe rundt på speciallamper og hjælpemidler,” siger Henrik Simon Simonsen, leder af Instituttets musikuddannelser.

Touch-skærmene har indbygget software, så man hjemmefra scanner sine nodeark ind og indstiller, hvor stort det skal blæses op. I øvelokalet eller til koncerten flyttes skærmbillederne ved hjælp af tryk på en fodpedal, så man har hænderne fri til at betjene sit instrument.

”iPad kan også bruges til at forstørre noder, men skærmen er for lille til, at det rigtig virker. De her nye skærme er store nok til at vise flere takter på en gang, så man bevarer det musikalske overblik,” siger Henrik Simon Simonsen.

Det er det engelske firma Sightread, der producerer de særlige touchskærme. IBOS har aftalt med firmaet at samle erfaringer med den praktiske brug af skærmene, så de kan videreudvikles.

”De vil meget gerne lytte til ønsker fra brugerne, så for en gang skyld er det producenten, der vil tilpasse sig praksis og ikke de svagsynede, der skal tilpasse sig produkterne,” siger Henrik Simon Simonsen.

Musikere, konservatoriestuderende, elever og undervisere i musikskoler m.m. kan kontakte Henrik Simon Simonsen på hss(at)ibos.dk for mere information eller demonstration af skærmene.
 

 

Logo af Københavns Kommune