DEN BEDSTE VEJLEDNING TIL EFTERSKOLEELEVER

Billede af blinde badges

.
Et år på en efterskole giver oplevelser for livet og en ofte eksplosiv personlig udvikling. Sådan er det også for unge med synstab, som tager et af de sidste års skolegang borte fra deres forældre.

Men når der i løbet af et efterskoleår skal træffes vigtige valg om for eksempel ungdomsuddannelse, kan det for efterskolevejledere være en stor og svær opgave at give netop den vejledning, som en ung med synsnedsættelse har brug for og bedst gavn af. Simpelthen fordi vejlederne aldrig tidligere har arbejdet med synsrelaterede udfordringer.

Derfor styrker IBOS' landsdækkende vejlederteam samarbejdet med og rådgivningen af efterskolernes vejledere. Vejlederne kan få svar på konkrete spørgsmål pr. mail eller tele-fon. Og IBOS' vejlederteam tilbyder også at deltage i møder, vejledningssituationer og samtaler med den unge og hendes eller hans forældre, ligesom forældre og efterskolevej-ledere kan få supervision og kurser af IBOS' eksperter.

Det er vejlederteamets erfaring, at støtten især er nødvendig, når de praktiske omstændigheder i forhold efterskoleopholdet er løst, for eksempel når spørgsmål om hjælpemidler og særlige undervisningsmaterialer er afklaret. For så bliver der så at sige plads til den unges spørgsmål om uddannelse og til andre mindre håndgribelige spørgsmål om identitet, voksenliv, forventninger og drømme.

Det er komplicerede spørgsmål at vejlede i, og de bliver kun mere komplicerede, hvis de stilles af et ungt menneske med synstab, for så følger der udfordringer med, som ikke alle unge må forholde sig til.


Læs indlæg fra IBOS' vejlederteam i Efterskoleforeningens Vejledningsnyhedsbrev.

Læs om IBOS' vejlederteams arbejde med professionelle og forældre til børn og unge med synstab.

Logo af Københavns Kommune