Lov om tilgængelighed i EU igen forsinket

30 millioner europæere med blindhed eller nedsat syn og i alt 80 millioner med det ene eller det andet handikap venter forsat på at få sikret deres ret til tilgængelighed gennem EU-lovgivning.

Allerede tilbage i 2011 forsikrede Europa-Kommissionen, at loven ville blive præsenteret i 2012, men det er stadig ikke sket. Og nu skriver European Blind Union, EBU (Den europæiske blindeforening, red.), at tilgængelighedslovgivningen heller ikke er på Kommissionens arbejdsplan for 2015.

Kommissionen har fået adskillige spørgsmål til den udeblevne lovgivning fra blandt andre medlemmer af Europaparlamentet og svarer ifølge EBU uklart ved at henvise til, at det forberedende arbejde forsat er i gang.

Tilgængelighed har økonomisk potentiale

Senest spurgte Rosa Estaràs Ferragut, Europaparlamentsmedlem fra Spanien, den 21. januar i år, hvornår det længe ventede lovforslag bliver fremsat.

Ferragut fremhæver, at lovgivningen er afgørende af to grunde. Dels for at indfri det økonomiske potentiale, som tilgængelighed rummer. Og dels for at indføre FNs Konvention om rettigheder for personer med handicap (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD, red.)


Læs hele EBU’s artikel om den manglende lovgivning på engelsk på dette link.

Abonner på EBU’s nyhedsbrev ved at bruge dette link. Nyhedsbrevet udkommer hver anden måned, og du kan vælge at få det på engelsk, fransk, tysk eller spansk.

Logo af Københavns Kommune