Nyt NVT-projekt: synsrehabilitering efter hjerneskade

14/08/2017

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede har et spændende nyt projekt i støbeskeen. Det omhandler træning med Neuro Vision Technology (NVT). En metode, der kan føre til varige forbedringer af funktionsevnen hos personer med kronisk synsfeltnedsættelse efter hjerneskade. Projektet kan få omfattende betydning for synsrehabilitering både nationalt og internationalt.

Nedsat syn efter en hjerneskade medfører en forringet balanceevne, en øget risiko for alvorlige faldulykker, et øget støttebehov, en nedsat livskvalitet og hæmmer evnen til at udføre almindelige daglige gøremål. Behovet for synskompenserende genoptræning er derfor stort. Det er baggrunden for, at IBOS, i samarbejde med Herlev Universitetshospital, vil undersøge, om rehabilitering med NVT kan hjælpe. Personerne, som er med i undersøgelsen, får undersøgt deres synsevne, men også motoriske og mentale funktioner. Det kan være livskvalitet, kognition og depression. De oplysninger bliver brugt til at tilrettelægge en individuel træning, der øver den enkelte i at mestre situationer, som giver problemer i hverdagen. Hvis synsevnen bliver forbedret vil det styrke både den fysiske og mentale funktionsevne, og således forbedre livskvaliteten. En sådan undersøgelse er ikke tidligere udført, og dokumentation af effekten af NVT kan få omfattende betydning for synsrehabilitering både nationalt og internationalt.

Projektet slutter i august 2020 og udføres i samarbejde med Neuropsykolog Rune Skovgaard Rasmussen og overlæge, neurolog Karsten Overgaard, fra Herlev universitetshospital, Neurologisk afdeling N108.

Projektet gennemføres med støtte fra Helsefonden, Jascha Fonden, Foundation Jochum, Søren og Helene Hempels Legat, Buhl Olesens Mindelegat, Tømmerhandler Foghs Fond samt Else og Aage Grønbeck-Olesens Legat.

VIL DU DELTAGE?

Vi mangler stadig deltagere, så hvis du er interesseret så skriv en mail til projektleder og ergoterapeut Anne Marie Schaarup, IBOS på AB7N@sof.kk.dk eller ring på telefon 39 45 25 80. 

læs mere om nvt

Læs mere om NVT her på hjemmesiden ved at klikke på linket.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Logo af Københavns Kommune