Klaus Høm valgt til europæisk toppost

Instituttets chef, Klaus Høm, er netop valgt til at repræsentere de nordiske og baltiske lande i ICEVI i de kommende fire år. ICEVI er Det Internationale Råd for Uddannelse og Rehabilitering af Blinde og Svagsynede med repræsentanter fra mere end 100 lande.

Klaus Høm er uddannet jurist og har stået i spidsen for IBOS siden 2007.

"ICEVI er frontkæmper for uddannelse og undervisning til verdens mere end 160 millioner blinde og svagsynede, og organisationens arbejde er uvurderligt i forhold til at sikre inklusion af borgere med alvorlige synsnedsættelser. Det arbejde skal vi fortsætte, og fra Baltikum og Norden kan vi både bidrage med vores erfaringer men i høj grad også lære af de lande, som faktisk er nået væsentligt længere med inklusionsindsatsen end os," siger Klaus Høm.

ICEVI blev stiftet i 1952 og har konsultativ status i blandt andet FN's Økonomiske og Sociale råd og er rådgiver for Verdensbanken og WHO.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Logo af Københavns Kommune