IBOS del af samlet specialrådgivning i Socialstyrelsen

26/06/2014

Den 1. juli bliver specialrådgivningen på IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen. Den nye organisering af rådgivningen på den mest specialiserede del af specialundervisningsområdet har til formål at sikre, at borgere og fagfolk har adgang til specialrådgivning – uanset hvor i landet de befinder sig. Med andre ord skal det være ens behov – ikke ens adresse – der er afgørende for, hvilken rådgivning man kan få.

Det betyder den nye organisering for dig

Samlingen af den mest specialiserede rådgivning har til formål at fastholde og udvikle specialviden og -rådgivning af høj faglig kvalitet. At Instituttet for Blinde og Svagsynedes specialrådgivning nu indgår i en ny organisering, får ingen praktisk betydning for dig, hvad enten du henvender dig som borger eller som fagperson.

Er du borger, som er i berøring med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede, skal du fortsat kontakte os direkte.

Er du fagperson skal også du fortsat kontakte os direkte. Det er altså ikke nødvendigt at henvende sig til VISO, før du kontakter os.

Specialrådgivningen på disse tilbud samles under VISO i Socialstyrelsen:

  • Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg
  • Center for Høretab i Fredericia
  • Børnekliniken i København
  • Synscenter Refsnæs i Kalundborg
  • Specialrådgivning om Epilepsi, Filadelfia i Dianalund, og
  • Instituttet for Blinde og Svagsynede i København

Du kan læse mere om baggrunden for samlingen af specialrådgivningen på dette link.

Du kan se lovforslaget med bemærkninger på dette link.

Du kan besøge VISOs hjemmeside på dette link.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Logo af Københavns Kommune