Handikap og beskæftigelse: Politikere og jobcentre må yde særlig indsats

26/05/2014

Mennesker med handikap skal arbejde ligesom alle andre. Men det gør de ikke. Trods særlige ordninger og politiske udmeldinger har personer med funktionsnedsættelser markant lavere beskæftigelse end andre. Ifølge en undersøgelse fra Dansk Blindesamfund er det blot 11 procent af medlemmerne, som ernærer sig ved erhvervsarbejde.

Samfundsforsker Finn Amby fra Ålborg Universitet har for nylig lagt forskning frem, som viser, at de seneste 20 års beskæftigelsespolitik kun i ringe omfang har adresseret, hvordan mennesker med handikap i praksis kan komme i arbejde.

Ambys forskning viser blandt andet, at personalechefer ser kun ’begrænsede’ eller ’stærkt begrænsede’ muligheder for at finde job til en ansøger med et handikap. Dermed svarer deres muligheder til mulighederne for langtidsledige, som typisk opfattes som en yderst vanskelig gruppe af arbejdsløse.

"Der er ikke krav om, at der skal gives tilbud til gruppen med handikap. Der er heller ikke nogen konkrete mål for beskæftigelsesministeren, og så er der en tilbøjelighed til, at mennesker med handikap bliver glemt. Hvis der skal ske noget, skal ministeren fastsætte konkrete mål, som jobcentrene skal leve op til," siger Finn Amby til Politiken.


Læs mere om Ambys forskningsresultater på dette link til artikel i Politiken.

Læs om IBOS’ arbejde med at støtte mennesker i at komme ind på arbejdsmarkedet og blive der trods et synshandikap.

Se Finn Ambys powerpoints fra hans oplæg på IBOS mandag den 2. juni 2104 her. 

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Logo af Københavns Kommune