Gør det let for arbejdsgivere

Hjælpen skal skræddersyes til den enkelte, hvis mennesker med nedsat syn skal i arbejde. Det viser erfaringerne fra det to-årige projekt 'Ny Praksis', der netop er slut, og som siden 2011 har hjulpet 50 synshandicappede til at få et nyt job, blive i deres eksisterende arbejde eller få indblik i, om de kan komme i beskæftigelse. 

Derfor opruster Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) nu sin indsats på de tre områder, som er særligt vigtige for at komme ind på arbejdsmarkedet: Et tættere samarbejde mellem kommuner, arbejdsgivere og jobsøgende med nedsat syn, at arbejdsgivere får mere viden om synshandicap, og at mennesker med nedsat syn er gode til at begå sig socialt. 

Inklusion er hårfin balance

"Det er en hårfin balance at inkludere blinde og svagsynede på arbejdsmarkedet, for det der virker for den svagsynede landmand i Randers kan være helt forkert for en blind IT-programmør i Odense,” siger projektleder Lise Plagborg fra Instituttet for Blinde og Svagsynede, hvor 'Ny Praksis' har været forankret. 

“Men det giver forbløffende gode resultater at kombinere en opsøgende, tillidsbaseret kontakt til virksomhederne med en fortløbende syns­faglig indsats, og derfor indarbejder vi erfaringerne fra projektet i beskæftigelses­forløb på IBOS." 

Sociale kompetencer er afgørende

'Ny Praksis' viser, at der er brug for at opprioritere arbejdet med at styrke synshandicappedes sociale kompetencer.

"Blinde og svagsynede har nogle særlige udfordringer i forhold til at kunne leve et liv, hvor de udvikler sociale færdigheder. Det er en barriere, der skal overvindes, for det er altafgørende, at man kan begå sig socialt. Man kan tit finde en arbejdsplads til en, der er nem og sympatisk at omgås, hvorimod en person, der ikke fungerer socialt, kan have nok så mange formelle kvalifikationer uden at komme i arbejde,” siger Lise Plagborg. 

Behov for viden og samarbejde

Projektet viser desuden, at arbejdsgivere mangler viden om blinde og svag­synede og derfor ofte handler ud fra fordomme.

“Arbejdsgivere stikker af, hvis de lugter problemer, så det gælder om at finde løsninger på de udfordringer, som uvægerligt vil opstå. Vi skal gøre det let for arbejdsgiverne at ansætte en person med nedsat syn, for mange vil gerne,” siger Lise Plagborg.

“Og så er det helt centralt, at alle instanser arbejder sammen, og det er desværre ikke en selvfølge. Hvis der går tre uger fra en person begynder på en arbejdsplads til de bevilgede hjælpemidler dukker op, så er vedkommende allerede røget ind i en helt forkert rolle,” siger hun.

Projekt Ny Praksis er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og gennemført i samarbejde med Handicap­idrættens Videnscenter.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Logo af Københavns Kommune