Glimt fra inklusionskonferencen

19/04/2013

Af Anne Bjørkmann

Den 8. og 9. april 2013 var 20 oplægsholdere fra både ind- og udland samlet på Instituttet til en konference om inklusion af svagsynede og blinde i uddannelse, arbejds- og fritidsliv.

Deres bidrag var meget forskellige, men mange kredsede om, at man får øje på noget forskelligt afhængig af, om man anskuer inklusion fra den synshandicappedes eget perspektiv eller ser på den synshandicappede udefra. Du kan læse et kort resumé af nogle af oplæggene på konferencen her.

Et ’fluffy’ begreb    

Inklusionbegrebet er "fluffy", lød det fra Willy Aastrup, som i mange år var leder af Rådgivnings- og støttecentret på Århus Universitet. Han mener, at begrebet for tiden bliver brugt meget af embedsmænd og politikere, uden at de definerer, hvad de vil gøre i forhold til videregående uddannelser. Mange blinde får derfor aldrig mulighed for at tage en sådan uddannelse på trods af, at regeringens målsætninger, at 60 procent af en årgang skal have en videregående uddannelse

Et andet problem er ifølge Willy Aastrup, at inklusionsarbejde er knyttet til særlige puljer og projektmidler, som medfører en masse projekter, der er begrænset i tid og sted og ikke vil rodfæste sig.

Mere viden til lærere

Lærere til blinde børn i Danmark mangler specialuddannelse og viden om inklusion. Sådan lød budskabet fra Peter Rodney, der er inklusionskonsulent fra IBOS og medlem af praksis- og videnspanelet under Det Nationale Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning.

Og det ser ud til at have alvorlige konsekvenser, for ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Blindesamfund, har 56 % af foreningens medlemmer mellem 18 og 40 år folkeskolens afgangsprøve som eneste eksamen. Helt anderledes er vilkårene i USA, hvor Peter Rod-ney for nylig besøgte skoler, der giver deres synshandicappede elever massiv støtte fra veluddannede lærere.

Se med barnets øjne

Forsker Maja Røn Larsen fra RUC fortalte på konferencen om sin forskning i børns fællesskaber i grænselandet mellem det almene og det specielle. Den viser, at man oftest er optaget af fællesskaber og deltagelsesmuligheder lige indtil det øjeblik, man bliver opmærksom på et barns ”særlige behov”. Så ændrer fokus sig fra fællesskabet til individet.

Maja Røn Larsen opfordrer til, at man frem for at se på barnet med et diagnostisk blik ser på hverdagen med barnets eget perspektiv. Derudover understreger hun, hvor vigtigt det er, at alle samarbejder om at børn kan få adgang til at deltage i fællesskaber, hvilket også betyder at inddrage forældrene.

Forældre kan øge jobmuligheder

Forældre spiller også en afgørende rolle for blinde børn og unges muligheder for at få et job som voksne. Sådan lød det fra konferencens hovedtaler, Karen Wolffe fra Texas i USA, der opfordrer til, at far og mor giver børn viden om job allerede fra de er helt små. Forældrene kan fortælle om de jobs, som voksne omkring barnet har, og tidligt spørge børnene, hvad de vil være, når de bliver store.

Karen Wolfe var også fortaler for, at børn deltager i husarbejde senest, når de fylder 10 år, for at undgå det, hun mener sker i dag, nemlig at vi lærer vores børn at studere men ikke at arbejde.

Behov for fællesskab og venskab

Peter Lenz, Ida Krogh Sjöholm og Mads Brix Baulund fra Sammenslutningen af unge med handicap, SUHM, var også blandt oplægsholderne på konferencen. De fortalte om deres seneste projekt, der arbejder for at få flere unge med handicap ud i foreningslivet, fordi foreninger giver adgang til oplevelser og mulighed for at udvikle sig sammen med andre, der har fælles interesser.

Tove S. Dunkers afsluttede konferencen med en præsentation af sit masterprojekt "Talande möten mellan ungdomar". Her har hun undersøgt blindes mulighed for at deltage i venskab og kammeratskab med andre børn og unge. Tove har i sin undersøgelse haft fokus på de unges perspektiv, og der tegnede sig i hendes eksempler et billede af, hvor svært det er for unge at træde ind i de seendes fællesskaber og at deltage aktivt i dem.

Du kan finde slides og oplæg fra de enkelte oplægsholdere på inklusionskonferencen her.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Logo af Københavns Kommune