Legater til blinde og svagsynede

Her finder du oplysninger om en række legater specielt for blinde og svagsynede. Legaterne administreres af IBOS. Hvis du vil søge et legat og har udfyldt et ansøgningsskema, skal du sende det sikkert til IBOS' e-Boks via dette link.  

Instituttet for Blinde og Svagsynedes Fællesfond

Fondens formål er at støtte mennesker med synshandikap i undervisning, uddannelse, revalidering og til opnåelse af erhverv.

Bestyrelsen består af institutlederen, en afdelingsleder og en socialrådgiver fra IBOS.

Legatet bliver uddelt 1 gang årligt - i november. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober. Legatet er skattefrit, hvis du søger på baggrund af en social vanskelig situation.

Find ansøgningsskema i højre side.

Forlagsdirektør P. Lindholt og hustru fru Ruth Lindholts Legat

Legatet er tiltænkt svagsynede og giver mulighed for støtte til indkøb eller anskaffelse af hjælpemidler eller andet til støtte for den eller de pågældende udvalgte trængende svagsynede.

En forudsætning for støtte er, at synsbrøk med brille eller kontaktlinse er oplyst og at ansøger er stærkt svagsynet uden dog at være medlem af Dansk Blindesamfund.
Legatet kan altså ikke yde støtte til personer, der pr. definition er blinde ( dvs. ser 6/60 eller derunder).

Legatet uddeles normalt ikke i portioner over 5.000 kr. Legatet er skattefrit.

Ansøgningsfrist er den 1. oktober.

Meddelelse om bevilling eller afslag kan først forventes i slutningen af december måned.

Bestyrelsen består af IBOS' institutchef, en afdelingsleder samt en overlæge og en optiker fra Kennedy Centret (tidl. Statens Øjenklinik).

Find ansøgningsskema til højre.

Musikrejselegat

Inspektør Mogens Klindt og Kunsthåndværker Villy Olsens rejselegat for unge eller yngre synshandicappede.

Legatets formål er at støtte studierejser i forbindelse med uddannelse for unge og yngre musikstuderende med synshandikap.

Bestyrelsen består af institutlederen, en afdelingsleder og en medarbejder ved musikuddannelserne.

Legatet bliver uddelt 1 gang årligt - i november. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober. Legatet er 100% skattepligtigt. 

Find ansøgningsskema i højre side.

Teknologifondet

Legatet har til formål at yde hjælp til sikring af blinde og svagsynede adgang til ny teknologi. Hjælpen skal først og fremmest ydes i relation til blinde og svagsynede i undervisning, uddannelse og erhverv. 

Bestyrelsen består af institutlederen og en afdelingsleder.

Legatet uddeles en gang årligt i november og der er ansøgningsfrist den 1. oktober. Legatet er skattefrit, hvis du søger på baggrund af en social vanskelig situation.

Find ansøgningsskema til højre.

Uddannelsesfonden - Gårdejer Carl Ove Pedersens Fond

Legatets formål er at støtte uddannelse af blinde børn og unge.

Bestyrelsen består af institutlederen og en afdelingsleder.

Legatet bliver uddelt 1 gang årligt - i november. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober. Legatet er 100% skattepligtigt. 

Find ansøgningsskema til højre.

Dispositionsfond for De Kgl. Blindeinstitutter

Legatets formål er at støtte nuværende eller tidligere elever eller blindesagen i almindelighed.

Bestyrelsen består af institutlederen, centerchefen for Refsnæs og en repræsentant fra Socialstyrelsen.

Der afholdes legatudvalgsmøde en gang årligt i november. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober. Legatet er skattefrit, hvis du søger på baggrund af en social vanskelig situation.

Der er ikke noget ansøgningsskema, ansøgere formulerer selv i brev eller mail.

Kontakt

Andre legater

Udover de nævnte legater, der bestyres af IBOS, findes der en række legater til eksempelvis udlandsophold.

Nogle af disse legater går fortrinsvis til mennesker med synshandikap. Her kan vi eksempelvis nævne fashion forrest legatet, der går til forskningsprojekter, afhandlinger eller praktiske projekter. 

Benyt også Kraks legatvejviser, som du kan låne på biblioteket, eller søg efter legater hos LegatRegistret her.

En anden mulighed er også Legatbogen, som er et register over alle fonde og legater i Danmark som du kan søge.