Send sikker post til IBOS

Husk, at det ikke er sikkert at skrive personlige oplysninger i en almindelig e-mail. Det gælder fx dit cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Du kan sende sikkert til IBOS via Digital Post på:

For borgere: Send sikkert til IBOS

For virksomheder: Send sikkert til IBOS

Hvis ikke din e-mail indeholder personfølsomme oplysninger, så fortsæt til e-mailadressen: Lise.Plagborg@kk.dk