Ministerbesøg på IBOS

Foto af DBS' Landsformand Thorkild Olesen (th) IBOS' Institutchef Klaus Høm (midten) og Socialminister Karen Hækkerup foran byggeriet af IBOS' nye sanseskulptur

MINISTERBESØG PÅ IBOS

IBOS fik fint besøg, da Socialminister Karen Hækkerup kom forbi for at høre om hverdagens udfordringer for mennesker med synshandicap.

Det var Dansk Blindesamfund, der havde inviteret Socialminister Karen Hækkerup til at komme forbi og blive klogere på, hvilke muligheder og udfordringer, man har, når man lever med et alvorligt synshandicap.

Imidlertid ligger Dansk Blindesamfund i flytterod, da man er ved at flytte hele organisationen til nye lokaler i Danske Handicaporganisationers nye domicil i Taastrup. Derfor havde Dansk Blindesamfund spurgt, om IBOS kunne være husvært for mødet.

Socialministeren fik en rundvisning på IBOS' forplads, der lige nu er en byggeplads. IBOS er ved at få moderniseret hele forpladsen, hvor der bl.a. bliver bygget en stor sanseskulptur, som både kan bruges til rekreation og undervisning i bl.a. udendørs mobility. Skulptur og forplads kommer til at stå klar i begyndelsen af det nye år.

Herefter mødte ministeren Rune Gartman på 13 år, der er svagsynet og går i folkeskole. Rune fortalte om, hvordan det er at være enkeltintegreret som blind eller svagsynet og hvilke problemstillinger det kan medføre i forhold til undervisning og venskaber.

På mødet fik Dansk Blindesamfunds landsformand Thorkild Olesen mulighed for overfor ministeren at belyse en række af de udfordringer, Dansk Blindesamfund arbejder med i forhold til inklusion af blinde og svagsynede på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

Endelig fik Socialministeren en præsentation af det særlige rehabiliteringsprogram Neuro Vision Technology (NVT).
NVT er både synsrehabilitering og hjerneskaderehabilitering i ét program, og IBOS er det eneste sted i Skandinavien, der tilbyder NVT-træning.

Institutchef for IBOS Klaus Høm var rigtig glad for ministerens besøg:
"Det er rart at få den opmærksomhed på området, og det var meget positivt at møde en minister som er lydhør over for de problemstillinger der findes. Både i forhold til den enkelte borger og for hele organiseringen på området," konkluderede han.

Foto af 13 årige Rune Gartmann og Socialminister Karen Hækkerup efter Runes oplæg for ministeren.
Logo af Københavns Kommune