Translokation

26/06/2013

I anledning af afslutning af undervisningsåret og translokation inviterer Instituttet for Blinde og Svagsynede kursister og studerende samt disses pårørende til årsafslutning onsdag den 26. juni 2013 kl. 13.00. Translokationen finder sted i IBOS´s festsal på adressen Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.

Program for translokationen:

  • Velkomst
  • Fællessang
  • Translokationstale v/ Institutleder Klaus Høm
  • Underholdning
  • Uddeling af kursus- og uddannelsesbeviser v/ Afdelingschef i Erhverv og Kursusafdelingen Trine Tangsgaard
  • Fællessang

Efterfølgende vil Instituttet byde på en forfriskning i Instituttets hall.

Om aftenen afholdes der sommerfest for alle studerende/ kursister, fra ungegruppen, aktivitetstilbuddet, boafdelingen, musikprofilen og massøruddannelsen.

Logo af Københavns Kommune