Temadag om integration på arbejdsmarkedet

29/10/2012

Formålet med dagen er erfaringsudveksling mellem blinde og svagsynede, som er på arbejdsmarkedet og dem, som orienterer sig mod arbejdsmarkedet, samt at få input til udvikling af IBOS' integrationsstøttende arbejdsmarkedstilbud.e-mentorordning

Læs mere om IBOS' mentorordning her.