Temadag for Dansk Blindesamfunds konsulenter

31/10/2013

Den 31. oktober 2013 afholder Instituttet for Blinde og Svagsynede den årlige temadag for Dansk Blindesamfunds konsulenter.
Dagens tema er Instituttets tilbud med erhvervsafklaring og forberedelse til arbejdsmarkedet for borgere med nedsat synsfunktion.