Studievejledning til unge blinde og svagsynede

07/01/2013

Kurset er for unge med synshandicap i afgangsklasserne på ungdomsdannelser. Formålet er, at du bliver afklaret i forhold til uddannelsesvalg og får vejledning om dine muligheder for kompensation ved videregående uddannelse.

På kurset indkredser vi interesser og muligheder i forbindelse med dine uddannelsesvalg, både individuelt og i gruppen. Vi kommer rundt om dine uddannelsesmuligheder, når du har afsluttet din ungdomsuddannelse. Mulighederne spænder fra sabbatår over højskole til bl.a. seminarie- eller universitetsuddannelser. Vi kan også diskutere muligheder for udlandsophold, og de særlige udfordringer ved at være i uddannelse som blind eller svagsynet.

Kurset tager udgangspunkt i deltagernes ønsker og interesser og forsøger at give svar på de spørgsmål og den usikkerhed, du måtte have. Derudover vil blinde og svagsynede studerende fortælle, hvordan de oplever uddannelsessituationen. Der bliver altså god mulighed for diskussion, råd og tips. Kurset er et supplement til den studievejledning, der bliver givet på det gymnasiale niveau, og der er mulighed for overnatning.

Tid og sted
Kurset foregår mandag den 7. januar og tirsdag den 8. januar 2013 på Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.

Undervisere
Studievejleder Anne Bjørkmann bjo@remove-this.ibos.dk tlf. 39 45 23 63

og socialrådgiver Janny Lam jr@remove-this.ibos.dk tlf. 39 45 23 19

Logo af Københavns Kommune