Pædagogisk Diplomudd. Modul 8 begynder

19/11/2012

Dette modul danner sammen med modul 9 grundlaget for at den studerende kan varetage vejledning, rådgivning og undervisning i relation til børn, unge og voksne med synsnedsættelse eller blindhed.
 
Der har været stor interesse for dette modul, som har fokus på synsfaglig basisviden og udredning.

Til april 2013 udbyder IBOS i samarbejde med UCSYD modul 9 som har fokus på læring, rehabilitering og udvikling

Læs mere om Pædagogisk Diplomuddannelse her

Logo af Københavns Kommune