Nyt hold på AF-KLARING starter 27. februar 2013

27/02/2013

AF-KLARING er et 12-ugers arbejdsprøvnings- og opkvalificeringstilbud for mennesker med nedsat syn eller blindhed.
Forløbet finder sted i et aktivt erhvervsmiljø i den socialøkonomiske virksomhed
Telehandelshuset, som i samarbejde med IBOS har hjulpet mange mennesker blinde og svagsynede ind på arbejdsmarkedet.
Vil du vide deltage eller høre nærmere kan du kontakte socialrådgiver Susanne Hermann på tlf. 39 40 01 09 eller mail shm@remove-this.ibos.dk

Du kan også læse mere om  AF-KLARING her