Myter, realiteter og farbare veier

13/03/2013

Dag 1: Å være annerledes i et inkluderende læringsmiljø
Dag 2: Øvelser i flerfaglig samarbeid

Onsdag 13. mars
09.00 Registrering, enkel servering
10.00 Åpning
Tone Mørk, direktør i Statped
10.10 ”Vanlig” er det fineste ordet jeg veit
Stine Morbech, Statped sørøst, fagavdeling syn
10.30 Annerledeshet, myter og mytedannelse
Behov for å skape orden, for å holde noen innenfor og utenfor
Terje Nordby, forfatter og professor
11.00 De første spor av ekskludering i barnehagen
Hva skjer og hvordan kan vi forebygge?
Anne-Lise Arnesen, professor ved Høgskolen i Østfold
11.45 Farbare veier
Synspedagogiske dilemmaer og veivalg i arbeidet med et inkluderende læringsmiljø
Inger Larsen, Statped sørøst, fagavdeling syn
12.15 Lunsj
13.15 Lærernes uformelle samtaler
Hvordan forholde seg til åpenhet for det uventede og til mangfoldet i klassen?
Sidsel Werner, Ph.D, Universitetet i Agder
1400 Pause
14.20 Nødvendig og stigmatiserende
Svaksynte elevers vurdering av synspedagogiske tiltak i videregående skole
Ida Stene, Statped sørøst, fagavdeling syn
Fagdager SYN 2013 13. – 14. mars
15.00 Medier - helt uten grenser?
Får annerledeshet naturlig oppmerksomhet i mediene, eller blir
annerledesheten utnyttet i underholdningsøyemed?
I hvilken grad påvirker mediene holdningene våre?
Jostein Gripsrud, professor i medievitenskap, Universitetet I Bergen
16.00 Slutt for dagen
19.00 Tapassamling for de sultne og sosiale

Torsdag 14. mars
09.00 Hvorfor vektlegger vi flerfaglighet i det nye Statped?
Steinar Sandstad, direktør i Statped sørøst
09.15 Skråblikk på flerfaglig samarbeid
Hva legger vi i begrepet flerfaglighet? Hva skal til for å lykkes?
Hvilke hindringer ser vi?
Katrine Iversen, Statped midt, fagavdeling sammensatte lærevansker
09.55 Pause
10.15 Film som flerfaglig prosjekt
Film om traumatisk hjerneskade. Erfaringer og refleksjoner
Egil Larsen og Roar Dalin, Statped sørøst, fagavdeling ervervet
hjerneskade
11.00 Sett fra et foreldreperspektiv
Samarbeid med mange fagfolk og etater. Hva får ting til å skje, og
hva kjennetegner de gode hjelperne?
Geir Lippestad, advokat, Oslo
11.30 Lunsj
12.30 Workshops over alle faggrenser
Fem parallelle workshops tar for seg ulike kasus der synshemning er
en del av en sammensatt problematikk. Fagfolk fra fagavdelinger i
Statped og samarbeidspartnere fra andre etater, innleder til
diskusjon. Maks 30 deltakere i gruppene
14.15 Samling i plenum
15.00 Slutt - vel hjem

Endelig program og nettadresse for påmelding sendes ut medio januar 2013.

Følg også med på: www.statped.no/syn

Fagdager SYN 2013 arrangeres i Statped sørøst, fagavdeling syn
(Huseby kompetansesenter) Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo.

Har du spørsmål, sender du e-post til: fagdager2013@remove-this.statped.no

Logo af Københavns Kommune