Målgruppen der forsvandt - Forklaringen på at alt for få mennesker med handikap har arbejde

02/06/2014

Ph.d. i statskundskab Finn Amby besøger IBOS mandag den 2. juni og giver et oplæg om hans afhandlings tema - nemlig hvordan handikapområdet placerer sig i dansk beskæftigelsespolitik og muligheder og forhindringer for, at arbejdsløse med handikap kan komme i ordinær beskæftigelse.

Finn Amby har blandt andet undersøgt hvordan handikappede indgår i målgruppen hos de enkelte jobcentre.
Med andre ord har Amby i sin forskning undersøgt netop dét, som der også arbejdes med på IBOS.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, så mød blot op mandag den 2. juni 2014 kl. 14.15-15.30 i IBOS´ festsal, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.


Læs mere om Finn Ambys oplæg her.

Logo af Københavns Kommune