LFBS holder forældremøde på IBOS

12/03/2016

Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede (LFBS) afholder forældremøde på IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup, lørdag den 12. marts 2016 fra kl. 11.00 til 15.30.

Mødets målgruppe er forældre og unge over 15 år. Formålet med mødet er, at IBOS informerer om deres rolle vedrørende synshandicappede unge, forældre og unge. Hvad kan IBOS hjælpe med og hvordan? Hvad er de unge og forældrerens forventninger?

Mødet vil fokusere på følgende temaer:
• IBOS' årshjul 2016.
• IBOS' rolle i forhold til den netop offentliggjorte forløbsbeskrivelse for Synshandicappede 0-18 årige.
• IBOS' rolle i forhold til Specialpædagogisk støtte (SPS).
• Den unge synshandicappede og arbejdspladsen; hvorledes kan samspillet fungere mellem den unge, arbejdspladsen, jobcentre, lokale og regionale tilbud samt IBOS.

Husk at de unge er også velkomne!

Læs mere om forældremødet på IBOS og tilmeld dig på dette link.