Kursusstart: Pædagogisk Diplomudd. modul 8

11/11/2013

 

Dette modul danner sammen med modul 9 grundlaget for at den studerende kan varetage vejledning, rådgivning og undervisning i relation til børn, unge og voksne med synsnedsættelse eller blindhed.

Undervisningen på modulet varer fra på mandag den 11. november til og med onsdag den 11. december. Derefter skal de studerende skrive en opgave, som skal afleveres den 6. januar 2014.

Der har været stor interesse for dette modul, som har fokus på synsfaglig basisviden og udredning.
Til marts 2014 udbyder IBOS i samarbejde med UCSYD modul 9 som har fokus på læring, rehabilitering og udvikling.

Læs mere om Pædagogisk Diplomuddannelse her

Logo af Københavns Kommune