Kursus for synsprofessionelle: Syn og visuel perception i neuropsykologisk perspektiv - Aflyst

02/02/2021

Kurset henvender sig til synskonsulenter, lærere, pædagoger og sundhedsfagligt personale, der arbejder med børn, unge og voksne med synsnedsættelse.

Få indblik i de komplicerede sammenhænge mellem det øjet ser og det, hjernen forstår. Lær at analysere konkrete problemstillinger og lægge kompenserende strategier i samarbejde med borgere.
  
Kurset afholdes tirsdag den 2. februar 2021 klokken 13.00 til 16.00, på IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.

NB! Kurset er desværre aflyst grundet Covid-19. En ny dato følger, snarest muligt.