Kursus for synsprofessionelle: Syn og visuel perception i neuropsykologisk perspektiv

20/05/2015

Kursus for synskonsulenter, lærere, pædagoger og sundhedsfagligt personale, der arbejder med børn, unge og voksne med synsnedsættelse, der afholdes onsdag den 20. maj 2015 kl. 13.00-16.00 på IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Kurset giver indblik i de komplicerede sammenhænge mellem det øjet ser og det, hjernen forstår.
Der gives en kort gennemgang af hjernens struktur og funktion samt af synssystemet og det perceptuelle system og om hvordan man bedst kan kompensere for visuo-perceptuelle vanskeligheder.
 
Kurset er gratis, men kræver tilmelding.

Læs mere her.